25-06-15

 

Busreis regio's Groningen-Drenthe en Friesland 9 mei

 

Zaterdag 9 mei jongstleden was de dag van de busreis naar het zuidelijk gedeelte van Nederland. Met een opgave van 41 personen was de bus goed gevuld en had een ieder voldoende ruimte en mogelijkheid om met elkaar te praten.

Via 4 verschillende opstapplaatsen werden de deelnemers opgehaald en kon de rit beginnen. Tijdens het vooroverleg met de firma Deiman en het regiobestuur werd een realistisch reisschema gemaakt. Al snel bleek dat door de vroegtijdige aanwezigheid van de deelnemers bij de opstapplaatsen dat we voor op schema gingen liggen.Op de weg naar het zuiden bleek dat we ook nog rugwind meekregen en hierdoor verder uitliepen op het meest gunstige reisschema. Snel werden dan ook de schalen met worst en kaas geopend. Deze catering werd zeer goed ontvangen en er was dan ook voldoende voor een ieder.

Met ruim een half uur voor op schema kwamen we bij de eerste stop aan. Plaats van handeling was de Rooie Hoeve te Heeswijk-Dinther.We werden ontvangen door de familie van den Wittenboer. Na een welkomstwoord van Marianne werd de groep opgedeeld in twee gedeelten. De eerste groep mocht alvast het park bewonderen, terwijl de tweede groep van een kop koffie mocht genieten. De Rooie Hoeve is eind jaren 70 opgericht door fazantenliefhebber van den Wittenboer en is in de loop der tijd ontwikkeld tot een park met dierentuinstatus. Om ook als familieuitstap-mogelijkheid te dienen is de laatste 10 jaren de nadruk komen te liggen op de kunsttuin en de schitterend aangelegde Japanse tuin. Uiteraard zijn de fazanten nog steeds het speerpunt binnen het geheel gebleven en zo konden we verschillende soorten aanschouwen.

Onder andere stelde de Borneo-vuurrugfazant  zich wel heel nadrukkelijk op en was een pauwfazant was te vinden direct tegen het terras aan. Hier werd dan ook veelvuldig gepraat en onder een heerlijk zonnetje werd hier een kopje koffie genuttigd. De appelgebak smaakte ook prima. Wat tevens zeer gewaardeerd werd, was het bezoek van een afvaardiging van het regiobestuur Oost-Brabant. Jan Brok en Henk Biemans gingen met ons het park bezoeken en werd er veel informatie uitgewisseld.

Net voor de heer van den Wittenboer ziek werd, heeft hij de Japanse tuin aangelegd. Werkelijk een prachtig park waarin de Zen helemaal aanwezig is. Zeker de moeite van het bezoeken waard. Naast de reeds genoemde fazanten waren er nog zeker 40 soorten uit de fazantenfamilie aanwezig. Niet allemaal zichtbaar, maar toch was van sommige soorten (zoals de koperfazant) een glimp zichtbaar. Het half uur tijdwinst van de reistijd werd verdeeld in 2 keer een kwartier extra parkbezoek en zo gingen we tegen 11.45 uur richting Limburg.

Hier werd een lid van de Ibiswerkgroep bezocht en de verwachting was dan ook dat hier enkele ibissen te zien zouden zijn. Wat we echter te zien kregen, steeg boven alle (hoge) verwachtingen. Een prachtig aangelegd park met zeer ruime volières en een verscheidenheid aan ibissen, ooievaars en kraanvogels. Bijzonder waren de Madagaskar Ibis en Madagaskar Heilige Ibis (ook wel blauwoogibis genoemd). Soorten die ik nog nooit eerder was tegengekomen.

Ook hier werd de groep in tweeen gesplitst, terwijl de ene groep zat te genieten van een echte Limburgse vlaai ging de andere onder begeleiding van Erik Puts het park in. De gastheer had enkele maanden geleden zijn hielbeen gebroken en liep nog op krukken. Verschillende soorten ooievaars bevolkten de mooi ingerichte verblijven. Ook hier soorten die ik nog niet eerder in dierenparken was tegengekomen, zoals de wolnekooievaar. Deze zat al broedend op het nest en zorgde hopelijk voor nageslacht. Terwijl het gezelschap genoot van al het moois en de broedende witnekkraanvogels in de grote weide, mochten we de binnenverblijven bekijken. Prachtig aangelegd en functioneel ingericht. Zeer goed geïsoleerd om de niet-wintervaste dieren in het najaar onder te brengen en te verzorgen. De buitenverblijven hadden voldoende beplanting en schuilruimte voor de dieren. Hierdoor waren ze niet schrikachtig en konden in een natuurlijke situatie bewonderd worden. Uiteraard beschouwden zij het terrein als territorium en de saruskraanvogel liet dit ook blijken door herhaaldelijk en gezamenlijk een balts met bijpassend geluid uit te voeren. Dit werd dan weer door de andere kraanvogelsoorten beantwoord en een ieder in het park stond dan ook te genieten van zoveel moois.

Er was ook een apart verblijf om de jonge dieren op te vangen. Voor de allerjongste vogels was er zelfs een couveuse aanwezig. De jonge dieren (ibissen ) hadden elke twee uren voeding nodig. Dit werd gegeven door middel van een zelf samengesteld papje die speciaal voor de ibis de juiste samenstelling heeft. Al deze werkzaamheden vergen veel tijd en onze gastheer heeft dan ook een dagtaak aan het verzorgen van dier en park. Met een aantal vrijwilligers is dit in het rustige seizoen nog wel te doen, maar in het broedseizoen en met de jonge kuikens komt het wel eens voor dat er net te weinig uren in een dag zitten. Wij hebben dan ook alleen maar respect voor hoe de familie dit voor elkaar krijgt.  Of dit al niet genoeg is, is er naast het huis nog een verblijf met onder andere verschillende steltlopers en drie soorten flamingo’s. De flamingo’s waren bezig om alvast de nesten klaar te maken en de ervaringen die de familie heeft met deze prachtige roze dieren heeft laat ook zien dat dit wel goed komt. Om flamingo’s te fokken blijkt dat deze een grote bevolkingsdichtheid moeten hebben en er voldoende modder aanwezig moet zijn om de nesten te bouwen. Vaak wordt er bij de flamingo’s te steriel gewerkt of hebben de dieren teveel ruimte waardoor de kweek niet wil.

Het extra kwartiertje dat we in de ochtend gewonnen hadden, werd hier zeer goed besteed en met een klein half uur aan uitloop werden onze gastheren bedankt voor de gastvrijheid en naast een mand met streekprodukten kwam ook de orchidee op de juiste plek terecht. Onderweg hadden we echter al een aantal aspergevelden gezien en op de vraag waar de beste asperges van Limburg te koop waren, werd aan dit adres nog een bezoek afgelegd. Nadat de meeste deelnemers een aantal kilogrammen van het witte goud hadden meegenomen, werd de thuisreis aangevangen. 

Nagenietend in de bus, werd tussenstop gemaakt in het plaatsje Tollebeek. Hier werd een goed verzorgde maaltijd gereserveerd en was er keuze tussen een varkens– of kippenschnitzel. Keuze uit verschillende groeten en aardappelen werd de maaltijd afgesloten met een heerlijk ijsje. Dit was tevens de plek waarbij een chauffeurswissel plaatsvond en Kees (onze chauffeur van de dag) werd vervangen door Frits. Uiteindelijk ging de reis via Joure, Frieschepalen en Hoogkerk naar Kolham waar tegen 22.15 uur de laatste personen uitstapten.

Zo terugkijkend op de dag denk ik dat  dit een zeer geslaagde dag is geweest en zien al uit naar de volgende reis.

Bart Wiechers