15-10-12

 

leden bijeenkomst 9-10-`12 te Rolde

 

Dinsdag 9 oktober was dan weer onze eerste bijeenkomst. De voorzitter kon dan ook een goed gevulde zaal welkom heten en in het bijzonder de dhr. Luyten van Staatsbosbeheer uit de provincie Groningen.

Nadat er enkele huishoudelijke mededelingen waren, werd het woord gegeven aan de spreker.

Deze had een dia lezing van de reeds aangemaakte en deels nog te realiseren natuurgebieden in de provincie. Zo werden ook de biotopen van de verschillende grondsoorten vernoemd en wat voor en nadelen er aan bestaan. Toch red de natuur zich goed in deze streken. Dit mag opgemerkt worden door de grote verscheidenheid van vogelsoorten en zoogdieren. Ook de rovers van bij kategoriën zijn goed vertegenwoordigd.

De gebieden vormen een aan één gesloten strook van het Zuidlaardermeer tot aan het Schildmeer. Ook van uit de andere streken van de provincie kunnen de dieren via een natuurlijke weg in alle biotopen komen.

Als Groninger weet je presies waar de verschillende gebieden zich bevinden en ieder gebied is weer anders van opzet.

Zo wordt er ook aan telling gedaan en weet men wat er allemaal aan fauna in de gebieden zit. Voor de ganzen wordt ook op een veroorloofde mannier aan populatie beheer gedaan en wordt hun graasgebied zo aangelegd dat de landbouwers er bijna geen hinder van onder vinden.

Na deze, op zeer leuke en speelse mannier van vertellen, waande men zich in al de biotopen thuis en zag men de vogels en zoogdieren vladderen en spelen.

U merkt wel, bij een goede presentatie hangen de mensen je aan de lippen.

Hr. Luyten nog hartelijk dank voor deze boeiende avond en misschien nog wel eens weer een excursie in een ander gebied, dat onder uw hoede staat.

Namende leden en bestuur, nogmaals hartelijk bedankt.

Na deze wenste de voorzitter een ieder wel thuis en tot de volgende maand met de hr. Pomp. Een ieder is welkom. Neem gerust een vriend of buurman mee.

 

De secr. W.J. Nuus.