05-02-14

 

Regio Groningen-Drenthe op de tentoonstellingen

 

Het afgelopen winterseizoen heeft de regio Groningen-Drenthe zich gepromoot op een tweetal kleindiertentoonstellingen. De eerste vond eind november plaats te Zuidbroek, alwaar we bij de show van WPKC stonden. De tweede promotie was tijdens de Noordshow te Zuidlaren. Van beide verslagen heeft secretaris Wil Nuus een verslag gemaakt, welke hieronder te lezen zijn.

WPKC

De WPKC show zit er weer op en wij als bestuur van Aviornis kunnen tevreden omzien naar deze show.

Op maandag 18 nov. zijn we begonnen met de opstelling van onze kooi en een afscheiding voor de watervogels. We hadden een extra grote oppervlakte die we konden en mochten invullen. Doorgaans weten we daar wel raad mee en ook deze keer. Enkele leden en bestuursleden hebben dit dan ook naar goed inzien weten aan te leggen. Zo rond de middag arriveerde ook nettenlijn met een kooi van 6 x 2 meter en toen ook deze op plaats van bestemming was gemonteerd, hadden we een goed overzicht van het geheel en naar onze alle tevredenheid.

Dinsdag nog met twee personen de schone kantjes klaarmaken en dan maar wachten tot donderdagavond voor het in kooien van de dieren. De eerste waren er al om 17.00 uur en de rest volgde later in de avond.  In de tussentijd hadden we de waterbakken(vijvers) gevuld met water. Toen alle dieren in hun nieuwe tijdelijke onderkomen zaten, zagen we, dat alles, ons inzien toch goed gevuld was. In de kooi van nettenlijn, waarin fazanten waren gehuisvest, had noch wel iets bij in gekund, maar dat is achteraf en er moeten ook dieren beschikbaar zijn. Wij als bestuur zijn ook van derden afhankelijk en zo op naar de opening op vrijdagavond. Zelf kon ik niet aanwezig zijn, maar dat lost zich altijd weer op, niemand is onmisbaar, toch mooi wanneer  dat er meerderen beschikbaar zijn.

Deze avond wordt veelal bezocht door inzenders die erg nieuwsgierig zijn naar hun keurbriefjes en de behaalde resultaten. Toch geeft het altijd een gezellige ontspannen sfeer op deze show. Niet alleen onze standbemanning maar ook de leden van de organiserende show. Een kleine familiegebeuren.

Dan de zaterdag en de zondag als show en publiek trekker. Wij als bestuur zijn positief voor ons als Aviornis afdeling. We kunnen oprecht tevreden terug zien. Deze dagen hebben wij drie nieuwe leden kunnen bijschrijven voor onze afdeling. Een mooi resultaat en daar staan we er voor.

Dan zondagmiddag, tegen 16.30 uur wordt de show officieel gesloten en gaan de dieren weer naar hun eigen stal of zijn in tussentijds aan een andere eigenaar door verkocht. Zo ook bij ons. De eigenaren halen de kooien weer leeg en dan is het aan ons als leden van Aviornis om het geheel weer op een nette manier af te breken en weer in transport toestand neer te leggen. Ook dit verliep op rolletjes en zo was er weer een eind aan deze show gekomen.

Toch wil ik, als bestuurder, ook zeker namens mijn mede bestuurders, een ieder hartelijk danken voor hun inzet tijdens deze week.  Ook nettenlijn bedankt voor uw kooi. Het is voor ons ook weer een vertrouwd adres om een beroep op u te mogen doen. BEDANKT.

Ook het bestuur van WPKC wordt door ons bedankt voor de fantastische manier van samenwerken en bereid willigheid naar ons als Aviornis.  WPKC, hartelijk dank.

En dan moeten wij als bestuur, de heren bedanken die onze kooien hebben gevuld met dieren in wat voor hoeveelheid ook. Ook deze mensen zijn voor ons een onbetaalbaar bezit!!!!!!  Mannen hartelijk dank en we hopen dat we het volgende jaar weer een beroep op u mogen doen.

Ik bedank een ieder, Aviornis leden, voor zijn bijdrage aan deze show.

Noordshow

Alle materialen, c.q.  folders en andere administratiegegevens welke bij het secretariaat in beheer thuis is, opgeruimd en nu vlug even een verslag klaar maken, welke dan nog in de Nieuwsbrief verwerkt kan worden.

We zijn op vrijdag 3 jan. ’s morgens zo rond 9.30 uur begonnen met enkele mensen de kooi op te stellen. Dit is allemaal fantastisch verlopen en zo met elkaar samen te werken geeft ook plezier in het doen. Dan vervalt de druk van het moet weer. Ook de tijd vliegt je dan door de vingers.

Dinsdag 6 jan. heeft de dhr. Dietz de dieren gebracht voor de kooi.  Henk, hartelijk dank voor het beschikbaar stellen van de dieren op de show. Het is elke keer maar weer afwachten met wat voor soort dieren de kooi wordt gevuld, maar zoals altijd weer prima verzorgd.

Op de woensdagmiddag, hebben de Groot  en Wil Nuus, de verkooptafel met de beschikbaar gestelde boeken van IVV uitgestald en later toegedekt bij het verlaten van de hal. IVV hartelijk dank hier voor. Wij hebben iets op de tafel en promoten zo ook uw onderneming. Het wordt nadrukkelijk gezegd van wie de boeken afkomstig zijn.

Deze middag was de show ook open gesteld voor het publiek en zo kon men ook nog getuige zijn van een keuring, want deze waren nog in volle gang. Er was nog geen catalogus beschikbaar. Op zichzelf was er nog niets te zien, met die opmerking, er waren nog geen volledige keuruitslagen bij de dieren.

En zo rollen we naar de officiële showdagen donderdag t/m zaterdag.

Wij als bestuur van Aviornis, Groningen-Drenthe kunnen terugzien op een geslaagde show. Wij kunnen weer enkele leden bijschrijven voor onze eigen afdeling, zowel voor Friesland als Zwolle en daar doe je het uiteindelijk voor.

Ook de boeken zijn redelijk verkocht. Je kunt wel merken dat internet veel wordt gebruikt voor informatie. Dit gaat vlug en eventueel uitgebreid. Toch vind ik persoonlijk een mooi informatie-/doelgroepboek mooier. Maar dit is erg persoonlijk. Je hebt dan iets. Ook de ander klein noden, zoals vangnetten zijn goed omgezet. De vernieuwde uitgave van het Watervogelboek, heeft enkele nieuwe bezitters. Zelf had ik meer verwacht van de verkoop van broedkasten.  Wij kunnen wel wat willen, maar het publiek moet het doen.

Het is, zaterdag de gehele dag zeer druk geweest in alle drie de hallen. Over toeloop naar onze stand was het bij wijlen goed druk en moest men soms even ruimte van tijd creëren  om ook anderen te woord te staan.

Zo wordt het zaterdagmiddag vier uur. Alle dierenbezitters hebben het weer erg druk met het uitkooien van de showdieren en wij als standhouder zijn weer met enkele mensen druk bezig om alles weer te gaan inpakken en de kooi weer  in vervoersstand te brengen en dan in laden voor transport en opslag. En zo is ons jaar weer met een activiteit begonnen en voor ons als geslaagd.

Namens het gehele bestuur wil ik een ieder bedanken voor het welslagen van deze Aviornis activiteit op welke manier hij hier ook aan heeft deelgenomen.

De secretaris
W.J. Nuus.