27-09-12

 

Ruilbeurs regio Groningen-Drenthe te Ruinen

 

Op de tweede zaterdag van september wordt traditioneel de ruilbeurs gehouden, in de even jaren verzorgd door de regio Groningen-Drenthe en de oneven jaren door Friesland. Plaats van handeling was Vogelpark Ruinen. 

Daar we gemerkt hadden dat de naam Aviornis nog niet bij een ieder in de provincie bekend was, werd er door middel van een persbericht reclame gemaakt voor de ruilbeurs. Menig regionale krant bracht het persartikel naar voren en zelfs een interview met RTV Drenthe was ons deel. Hier kon het in ieder geval niet mis mee gaan.

Ook de dag zelf was meer dan voortreffelijk, een prima temperatuurtje en een matig zonnetje waren in het vooruitzicht gesteld. Er was slechts één kleine uitdaging die genomen moest worden en dat bleek de ruimte te zijn waar de kooien opgesteld moesten worden. De gebruikelijke schuur van de familie Dietz was omgebouwd tot een prachtig winterverblijf voor de niet winterharde vogels. Gelukkig werd er een prima oplossing gevonden in de vorm van een aantal party-tenten. 

Tegen 07.00 uur kwamen de tenten aan en kon er direct opgezet worden. Een handig systeem van allerlei soorten buizen paste precies in elkaar en binnen een mum van tijd stond de eerste tent. Even een klein overleg en de tweede tent kwam dwars hierop te staan, zodat er een L-vorm ontstond. Om 08.15 uur werd het laatste zeil vastgezet.

Na een welverdiende kop koffie, werden de kooien in de tent opgesteld. Totaal 80 m2 werd ten volle benut en een twintigtal tentoonstellingskooien stonden ruim opgesteld en klaar voor ontvangst van de dieren. Ruim op tijd kon de laatste hand gelegd worden aan het ophangen van het doekzeil en de banner stond klaar naast de promotietafel. Alle medewerkers stonden te popelen om de eerste dieren te ontvangen.

Om 09.30 uur werd het startsein voor inkooien gegeven en langzaam aan werden de eerste dieren tentoongesteld.

De eerste dieren in de vorm van patrijzen en nonnetjes werden aangeboden. De naam van de aanbieder kon op het ijzeren plaatje bovenop de kooi ingevuld worden en de handel kon beginnen.

Zo tussen de kooien door zagen we van alles voorbijkomen, ook dieren die niet gebruikelijk op een ruilbeurs worden aangeboden. Er waren onder andere verschillende eendensoorten, Lady Amherstfazanten, kroeskopparelhoenders, heilige ibissen en zelfs bosrallen te zien. Al met al een hele grote diversiteit aan dieren.

Met een totaal van een circa 250 aangeboden dieren kon het aanbod niet slecht genoemd worden, maar hadden we als organisatie graag wat meer vogels gezien.

Langzaam kwam de handel op gang en menig vogeltje kon in een nieuwe collectie ondergebracht worden. Toch was de handel minder dan voorgaande jaren (zal de crisis ook bij ons hebben toegeslagen?).

Een groot lichtpunt was wel dat de promotie vrucht had afgeworpen, een groot aantal nieuwe gezichten liep rond en vroeg informatie aan leden en bestuursleden. Na die tijd keken deze mensen nog even in het prachtig verzorgde vogelpark om te zien hoe mooi de dieren gehuisvest kunnen worden. Directe leden hebben we nog niet mogen inschrijven, maar wellicht komt dat nog.

Om even bij te komen van de dieren kijken, was er een ruim gelegenheid voor het nuttigen van een kopje koffie, heerlijke tomatensoep of een gevulde koek. Hier werden weer oude contacten nieuw leven ingeblazen.

Naast nieuwe gezichten waren ook oude bekenden te verwelkomen. Zo zagen we onder andere van de regio Zwolle de familie Heshusius en Kunst (met aanhang). Vanuit de regio Frylân zagen we verschillende leden en ook de bestuursleden Bosma en Dijkhuizen. Maar ook eigen leden waren belangstellend of hebben meegeholpen met de dag.

Speciale dank gaat uit naar de familie Dietz, die geheel belangeloos hun terrein beschikbaar heeft gesteld om de ruilbeurs mogelijk te maken. Ook Jacob Bentum en zijn werkgever zijn we veel dank verschuldigd, zonder hen waren de kooien niet zo goed overgekomen. Ook Harko Braams verdient een pluim, de hulp die we mochten ontvangen met op– en afbouw was van harte welkom.

Mocht ik nog mensen vergeten zijn te noemen (onder andere de bestuursleden): dit is niet expres gebeurd. Wel iedereen bedankt voor hun bijdrage. Al met al zijn we allemaal vrijwilliger en willen de hobby zoveel mogelijk promoten.

Volgend jaar zal op de tweede zaterdag van september de ruilbeurs worden georganiseerd door de regio Frylân, ook hier bent u van harte welkom.