19-02-12

 

Verslag jaarvergadering regio Groningen-Drenthe

 

Op dinsdag 14-02-2012 hadden wij onze traditionele jaarvergadering. Deze was goed bezocht, wat de sfeer te goede kwam. Alles liep op rolletjes en alle punten konden vlot afgehandeld worden.

De voorzitter was periodiek aftreed- en herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten binnengekomen zodat hij weer voor een nieuwe periode zijn functie heeft aanvaart.

De avond werd verder door ons lid dhr. Kreeft verzorgt met een dialezing over fazanten en tragopanen. Ook zijn eigen volières waren goed in beeld gebracht. De verschillende soorten en ondersoorten werden nagenoeg allemaal even doorgesproken en de hoofdpunten eruit gelicht. Wij hebben als bezoekers een mooie en leerzaam avond gehad.

Wij als bestuur kunnen in alle opzichten terug kijken op een zeer geslaagde avond. 

de secr. W.J. Nuus.