20-02-11

 

Verslag jaarvergadering Groningen-Drenthe

 

Beste leden en lezers,

Dinsdag 15-2-2011 hadden wij onze jaarvergadering, waar de gebruikelijke agendapunten aan de orde komen. Dit alles liep eigenlijk niet helemaal naar verwachting. Er moesten twee nieuwe kascommissieleden komen. Eén heeft zich beschikbaar gesteld, zodat er in principe voor het komende seizoen een commissie aanwezig is. Wel zouden we graag iemand op reserve hebben, voor het geval dat. Het is niet anders en maar hopen dat alles toch nog geregeld zal worden.

Verder waren er nog mededelingen van de voorzitter. De nieuwe folders van Aviornis werden getoond en aan enkele leden gegeven voor het afgeven in de winkels.

De twee bestuursleden die periodiek aftredend waren werden, omdat er geen tegenkandidaten waren, weer benoemd voor een nieuwe periode van drie jaar.

De verdere invulling van de avond werd verzorgd door de heer Balding, ongediertebestrijder. Menig lid heeft misschien gedacht, wat moet ik hier nu mee, maar de aanwezigen hebben genoten van de mooie uitleg en de anekdotes die de spreker naar voren bracht met een humoristich tintje. Zoals u op de bijgevoegde foto's kunt zien, had hij erg veel materiaal meegebracht, wat alles nog interessanter maakte. De aanwezigen hebben genoten en zeer veel gelachen en ook dat doet een mens goed. De voorzitter heeft de spreker dan ook bedankt voor zijn manier van uitleg.

Onder geweldig applaus van de vergadering werd deze afgesloten en ging een ieder voldaan en nog de humor bij zich dragend naar huis.

De secr.

W.J. Nuus.