03-03-10

 

Verslag van de 6de Ruilbeurs van Regio Holland

 

Witrugeenden in de tuin van de fam. van Tol

Amerikaanse wintertalingen

Hawaiiganzen

Ruilbeurs bij 'Het Vogelparadijs' in Mijdrecht

Al van verre was op zaterdag 12 september aan de lange rij auto’s in de berm te zien dat er iets bijzonders aan de hand was aan de Tienboerenweg in Mijdrecht. En inderdaad, daar hield  regio Noord- en Zuid-Holland alweer voor de zesde keer haar jaarlijkse ruil- en verkoopbeurs. Al ruim voor het officiële openingsuur waren veel belangstellende kopers en verkopers op het bekende adres van de familie van Tol aanwezig. Bij aankomst werden zij na het tekenen van de presentielijst verrast met een introductie-attentie van de firma Garvo.

Met een kopje koffie, ingeschonken door de dochters des huizes, viel het wachten op de opening best uit te houden. Klokslag kwart voor elf was het dan zover. Regiovoorzitter Cor van Vliet opende met enkele volzinnen de beurs waarop iedereen zich naar de naastgelegen verkoopruimte haastte om te zien wat er allemaal aangeboden werd. Nou, dat waren nog meer dieren dan vorig jaar, voornamelijk watervogels, afgewisseld met enkele fazanten, kwartels en (sier)duiven. Er was redelijk wat variatie in het aanbod, al waren er, haast onvermijdelijk, ook bezoekers die de door hen zo vurig gewenste soort niet aantroffen.  Al snel was aan het groeiende aantal lege kooien en de met dozen en kratten sjouwende liefhebbers te zien dat de markt in beurstermen als ‘willig’ te benoemen viel.

Daarnaast was er natuurlijk volop gelegenheid oude bekenden te zien en te horen hoe het met hun en hun vogels de afgelopen periode gegaan was. Dat is tenslotte ook een wezenlijk onderdeel van zo’n beurs. Een stand met kunstnijverheid op vogelgebied, waaronder kleine glas-in-lood voorstellingen van watervogels gaf een extra cachet aan de beurs. Voor wie het binnen allemaal gezien had, was er buiten nog meer te bewonderen: “Het watervogelparadijs” van de familie van Tol dat zijn naam steeds meer eer aan gaat doen. Links van het huis de tuin met een fraaie begroeiing waarin de vijvers en waterloopjes organisch opgenomen zijn en waar de verschillende soorten eenden, ganzen en zwanen hun eigen paradijsje hebben. Achter en rechts de verschillende voorraadbassins; schoon en opgeruimd met een bijna professionele uitstraling en daarin een keur aan, aan de witte ringen te zien, met succes dit jaar gefokte jonge watervogels.

De regio kan terugzien op een succesvolle ruilbeurs.

P.P. v.d. Lugt