20-07-08

 

Vooraankondiging najaarsexcursie Regio Holland

 

Vooraankondiging najaarsexcursie

Het ligt in de bedoeling dat we de geannuleerde excursie van 2005 naar Brabant en België weer oppakken maar op een ietwat gewijzigde manier. Hadden we toen drie adressen te bezoeken, nu achten we twee genoeg en omdat de helft van de vliegkooi van Bert de Klein door de omstandigheden vanwege de vogelgriep is gesloopt heb ik een nieuwe locatie in Brabant gevonden die beslist de moeite waard is.

Zoals het er nu naar uit ziet zullen we op Zondag 19  oktober 2008  om 7.00. uur vertrekken uit Alkmaar op het parkeerterrein van “de Meent”

En de tweede opstap zal zijn om 7.30 uur bij de Mc.Donald in Hoofddorp aan het verkeersknooppunt van de A4 met de Kruisweg (Aalsmeer-Hoofddorp) aan de parallelweg van de N 201

Onderweg zullen we ergens een koffiestop houden en proberen om 10.30 uur te arriveren bij de heer en mevrouw Noël en Patricia Hendrikx in Overpelt (B)Noël kwam op 14 jarige leeftijd reeds in aanraking met vogels bij zijn oom en vader en heeft dat door de jaren heen uitgebreid tot wat het nu is!

Op een oppervlakte van zo’n 4000 m2 staat uiteraard hun ruime woning maar ook een verwarmde kas en een serie volières waarin samen ongeveer 200 tropische siervogels zijn gehuisvest t.w. torako’s, fazanten, ibissen, kraanvogels, tropische duiven, steltlopers en een pas aangelegde grote visvijver.

Dat dit grootse gebeuren allemaal mogelijk is in een particulier tuin is haast onvoorstelbaar. Aangezien Patricia indertijd kok is geweest van beroep, stelde zij voor bij haar de lunch te gaan gebruiken, dat zal dus best goed komen!!!!!!!De heer en mevrouw Hendrikx hebben internationale bekendheid verworven en worden door veel “liefhebbers” bezocht zowel uit binnen- en buitenland.

Om 13.00 uur vertrekken we om uiterlijk 15.00 uur te arriveren bij de familie Bouwens in Made.  De heer en mevrouw Jos en Jopie Bouwens hebben alles in overtreffende trap. Op een perceel van 15.000 m2 is Jos Bouwens hier 16 jaar geleden begonnen het te ontwikkelen wat het nu is. (was een varkensfokkerij)  Een grote  vijver, uit huis zichtbaar, met meer dan 50 flamingo’s en Ibissen met aan één zijde de nachthokken achter een door Jopie beschilderde muur tot een prachtig geheel. Daar achter echter en niet uit huis zichtbaar nog verschillende kooien met andere soorten flamingo’s met hun eigen gemaakte nesten van klei.

Verder 10 soorten kraanvogels, ooievaars, lepelaars, duiven, reigers en tientallen soorten papegaaien alles in prachtige kooien en hokken. Natuurlijk ontbreekt de broed- en opfokruimte niet en niet te vergeten de voederopslagruimte!

Op dit moment is Jos een tropische kas aan het ontwikkelen met een oppervlakte van maar liefst 270  m2, 4 meter goothoogte waarin naast tropische vogels ook veel tropische planten zullen komen die een hoge temperatuur en een hoge luchtvochtigheid verlangen. Mogelijk is deze in oktober klaar of bijna klaar?

Hij heeft de beschikking over twee vrijwilligers die hem alle ochtenden bijstaan met voeren en andere voorkomende werkzaamheden en zodoende houdt hij nog een tikkeltje vrije tijd over en kan samen met Jopie nog op vakantie zo ze dat willen.

We zullen om 17.30 uur vertrekken naar een restaurant in het midden van het land voor een gezellig en gezamenlijk diner  ter afronding van deze beslist interessante en leerzame dag. We proberen om 22.00 uur weer op de opstapplaatsen terug te zijn .

Zoals u heeft gemerkt aan het programma is deze keer de aandacht in zijn geheel naar de vlieg-en siervogels gegaan en komen de watervogels eigenlijk in het stuk niet voor. Dat is goed omdat er onder onze leden ook veel zijn die geen of nauwelijks watervogels hebben en daarvoor is deze dag een perfecte gelegenheid dit eens bij twee, ik zou bijna zeggen, professionele hobbyisten, te gaan bekijken. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de liefhebbers van watervogels hiervan ook zeker met volle teugen  zullen genieten.

De kosten van deze dag zal in zijn totaliteit tussen de € 40,- en € 45,- zijn en men dient het nog nader te bepalen bedrag van te voren te betalen aan onze penningmeester Hilgert van Tol. Deze totaalprijs hangt natuurlijk ook af van het aantal deelnemers.

Daarom  kunt u zich nu al reeds aanmelden zodat wij in september afhankelijk van het aantal te verwachten deelnemers de prijs kunnen vast stellen zodat u enkele weken de tijd heeft dit bedrag over te maken. Tevens willen we graag de opstapplaats van u weten.

Bij onvoldoende deelname gaat deze excursie niet door maar aangezien er drie jaar geleden 50 aanmeldingen waren heb ik het vertrouwen dat we nu alsnog met een volle bus naar het zuiden zullen vertrekken!

Ik vertrouw erop dat we samen met een volle touringcar naar twee heel interessante locaties en mensen gaan, waar veel te horen en te zien zal zijn en dat we deze dag af sluiten met een lekker en gezellig diner zodat iedere deelnemer zal kunnen terug zien op een succesvolle “Aviornis” dag!!!!!

Mijn telefoonnummer is nog steeds:  072 – 5725410.

In afwachting verblijf ik met vriendelijke groet,

Jos Strooper, activiteitencoördinator.