29-10-07

 

Verslag excursie “Veenstreek“ Zondag 7 oktober 2007 Regio Holland

 

Er was in de uitnodiging in het regio blad gevraagd in de dagen voor de
excursie te letten op de weersverwachting i.v.m. de te dragen kleding. Als je
enkele uren gaat varen in een open boot, in oktober, in Nederland, dan moet je
normaliter rekening houden met koud, vochtig, winderig weer. Natuurlijk
hielden we dat zelf ook in de gaten maar er is niet één telefoontje voor nodig
geweest want de verwachting was niet alleen goed maar waarschijnlijk hebben
we de mooiste dag weer van het jaar gehad vooral als je het seizoen in
aanmerking neemt. We hebben geen wolk gezien, geen wind gevoeld, effe 20
graden, wat is Nederland dan toch een prachtig land!!!!

Tussen 10 en 11 uur verzamelde zich alle deelnemers bij de familie Bontje in
Nieuwe Wetering waar we werden getrakteerd op heerlijke koffie en koek.
Daar werden zoals gebruikelijk de eerste contacten gelegd en de ruime locatie
bekeken. Een groot erf waar vroeger de ouderlijke boerderij van Clemens heeft
gestaan. Enige jaren geleden deze gesloopt en een prachtig, in stijl
opgetrokken, huis er voor in de plaats gezet.

Ze hebben in de achterliggende 2 jaar heel veel werk verzet en daardoor is er
niet zoveel aandacht aan de hobby van watervogels besteed maar deze wil hij
nog wel wat uitbreiden. De ganzen en eenden hebben een zee van ruimte en zien er goed verzorgd en gezond uit.

Om elf uur vertrokken we in colonne naar de fam.Oudshoorn in Rijpwetering,
afstand minder dan 2 kilometer. Daar hadden we een uur de tijd om de
afgehekte sloot van meer dan 100 meter, gevuld met enige honderden ganzen
en eenden van allerlei pluimage en voorzien van veel groen w.o. bijzondere
siergrassen en aparte bomen op eilandjes. Je kan aan de beplanting zien dat
Ton een kweker van beroep is want daar is zorg aan besteed, dat maakt de
vijver en het talud tot een plaatje.

Zoals afgesproken kwamen even voor 12 uur de 2 bestelde boten aan de kade
zodat we konden inschepen. De gastfamilies hadden de lunch in tweeën
gedeeld zodat op iedere boot voldoende broodjes en drinken voor de 49
deelnemers was want die hadden inmiddels wel lekkere trek gekregen.

De afstand van de fam.Oudshoorn in Rijpwetering naar Jan van der Ing in Oud
Ade over de weg is hooguit 2 kilometer maar wij hebben er met de boot 1.45
uur overgedaan.

We keken onze ogen uit, smalle vaarten en brede plassen zoals de Kagerplas,
zoveel water en zoveel groen en dat allemaal middenin de Randstad.

Wat mij persoonlijk het meest heeft getroffen was ’t feit dat we bijna alles
”boven ‘t land” hebben gevaren. Veel kleine poldertjes die bemalen werden
door enkele windmolens met soms een paar boerderijen en/of huizen maar
sommige geheel onbebouwd waar een boer bij een droog jaar hooguit 2 keer
per jaar kon hooien. Ook waren er sommige alleen maar over water bereikbaar,
een eilandpolder dus.

Op de heenweg, zeg maar, de “buitenring” genomen zodat Warmond en Leiden
in het zicht kwamen en na ons bezoek aan Jan namen we de “binnenring” ook
om wat van de verstreken tijd terug te winnen.

Het was maar goed dat we met de boten waren want hij had al de auto’s niet
kunnen plaatsen.
Hij woont in de onderdijk van de Akkerspolder, heel landelijk en rustig, aan de
ene kant het boerenland en aan de andere de toegangsvaart naar de
Kagerplas zodat hij uit huis vandaan zijn andere passie kan uitoefenen t.w.
vissen en dan speciaal op de lekkerste vis die er bestaat n.l de snoekbaars.

Ook een ideale plek om watervogels te houden, altijd vers water uit een
kunstmatig aangelegde waterval die continu stroomt zodat je de brilduikers op
de bodem kunt zien zwemmen!!!!!

Intussen vond ik het een goed tijdstip de gastfamilies te bedanken met een
prachtige bos lely”s ”Willeke Alberti” gekweekt op het bedrijf van Peter Kok en
een kistje wijn voor hun gastvrijheid en inzet. Het voltallig publiek liet blijken
dat zij ons een prachtige dag hadden bezorgd!!!

Op de terug vaart werden de over gebleven broodjes en drinken ons nog eens
voorgeschoteld zodat er naar mijn oordeel niets meer van over was?

Massaal met de auto vertrokken naar Johan en Marjan Castelijn in
Roelfarendsveen.

Hier vonden we twee afzonderlijke vijvers waarvan één in de sloot naast het
huis welke was voorzien van een net zodat de grotere vogels er geen toegang
konden vinden, of toch? (tot twee keer toe heeft er een torenvalk ingezeten).

Ook hier mooi verzorgd en voorzien van drijvers met veel groen die soms zelfs
door het net heen groeide. Het was niet erg dat er een week geleden nog klein
50 jonge dieren waren verkocht, dat kwam de beschikbare ruimte wel ten
goede.

Nog maar pas had Johan hier een heel slimme vliegkooi gemaakt, 4 tunnelkas
spanten, een stukkie net, een stukkie plastic folie en ziedaar, een fraaie
huisvesting voor duiven en andere vliegvogels, wat eenden en kippen enz.
Het terras werd al meer bevolkt en onder het genot van wat drinken en koek
werd er alleen maar met lof over deze dag gesproken. Natuurlijk hebben we
veel te danken aan het prachtige weer maar ik kan nu ook begrijpen waarom
Floris V in 1294 al ”het recht van Heerlijkheid”aan de heer van Alkemade werd
geschonken (alle dorpen vallen onder de gemeente Alkemade). Wonen op
dergelijke locaties in zo’n uniek gebied is toch een ”heerlijkheid”!!!
Daarbij het idee dit gebied te ontdekken d.m.v. een vaartocht is gewoon
geweldig gebleken.

Gastfamilies, nogmaals van harte bedankt voor jullie spontane medewerking,
gastvrijheid en goede zorgen namens alle deelnemers en het bestuur van
Regio Holland.

Jos Strooper,
activiteiten coördinator.