21-03-16

 

Verslag Regiobijeenkomst M-N 1 dec. 2015 overToerako's

 

Tijdens de inloop werden foto’s vertoond van diverse toerako soorten, die tijdens regiobusreizen van de afgelopen jaren zijn gemaakt.
Dit om alvast in de stemming te komen voor de presentatie over toerako’s.
Er was voor een niet alledaags onderwerp een goede opkomst en de zaal van Groenhorst Barneveld was vol.

Na de koffie met toepasselijk speculaas werd de avond door de voorzitter geopend met nogmaals de mededeling dat op zaterdag 14 mei 2016 het 30-jarig Jubileum van regio Midden-Nederland zal worden gevierd met een uitgebreid programma in Burgers’ Zoo.

Vervolgens werd er een update gegeven van de stand van zaken betreffende de Positieflijst Zoogdieren.
Dat Aviornis Nederland zeer actief deelneemt in de federatie Samen Sterk van samenwerkende dierenverenigingen onder de paraplu van het Platform Verantwoord Huisdierenbezit.
En dat er met behulp van een jurist in is geslaagd het Min. van EZ een pas op de plaats te laten maken.
Er is een bezwaarschrift ingediend bij de voorzieningenrechter over de wijze van beoordeling van diersoorten, in strijd met Europese rechtspraak.

Er werd aandacht besteed aan het bestellen van ringen, maar het bleek dat alle aanwezigen die ringen bestellen, dat al via internet doen.
De uitleg van het papieren ringenbestelformulier was dus overbodig.

Vooraf aan de presentatie over toerako’s door Joris Franssen,
zeer actief betrokken bij de Aviornis Werkgroep Toerako’s, werd een kort filmpje vertoond, gemaakt door onze penningmeester Roland te Pas, over het broeden en resultaat van zijn witwangtoerako’s.

Joris Franssen gaf in zijn presentatie eerst een overzicht van de diverse toerako soorten die allen in Afrika voorkomen. Vervolgens ging hij in op de huisvesting en verzorging van toerako’s in het algemeen en bespreking van eigenschappen van een aantal veel gehouden soorten in het bijzonder. En kweekresultaten uit eigen ervaring.

Joris bezit reeds meer dan 10 jaar verschillende toerako-soorten, waar hij ook jongen mee kweekt.
Door schade en schande heeft hij het nodige geleerd en deelt dit graag met andere vogelliefhebbers.
Daarnaast wilde Joris het houden van deze prachtige vogels in beschermd milieu graag aanmoedigen en deelde zijn ervaring over het houden van toerako’s dan ook met groot enthousiasme met de aanwezigen.
Er was goede interactie en gestelde vragen werden uitvoerig beantwoord.

Tijdens de pauze met verloting zijn, zoals gebruikelijk, alle drankjes gratis.
Om 22.30 uur was de presentatie ten einde en kon de voorzitter Jaap Korten de presentator en de aanwezigen hartelijk bedanken voor hun komst en een goede thuisreis en alvast plezierige feestdagen wensen.

Jaap Korten
Voorzitter