22-09-16

 

Verslag Regio Jaarvergadering Midden-Nederland 2 februari 2016

 

De Regiojaarvergadering van regio Midden-Nederland werd op dinsdagavond 2 februari 2016 gehouden.
Bij binnenkomst werd middels een automatische PowerPoint presentatie een terugblik getoond van de Aviornis deelname aan de Championshow 2016 en een vooruitblik voor de Algemene Ledenvergadering op 9 april 2016 in Diergaarde Blijdorp.
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Er was een grote opkomst en de zaal van Groenhorst Barneveld was wederom goed gevuld.
Zoals gebruikelijk op de eerste ledenbijeenkomst van het nieuwe jaar, tevens regiojaarvergadering, worden de financiële resultaten van onze regio aan de leden gepresenteerd.
Onze regio penningmeester Roland te Pas had een uitgebreide PowerPoint presentatie samengesteld.
Daaruit bleek dat in 2015 de activiteiten kostendekkend konden worden gehouden, waardoor er mede door sponsorgelden en besparingen een behoorlijk extra bedrag kon worden gereserveerd voor de viering van het 30-jarig Regiojubileum op 14 mei 2016.
Daarbij zijn het gehele jaar tijdens de vier regio ledenbijeenkomsten alle koffie en drankjes gratis verstrekt. De gehouden verlotingen leveren daarvoor een positieve bijdrage.
Volgens de begroting wordt in 2016 de reservering aangewend voor het Regiojubileumfeest.

Met applaus ging de vergadering akkoord met de door de kascommissie goed gekeurde financiële resultaten en met het beleid van het regiobestuur.

Daarna werden de plannen voor het jaar 2016 doorgenomen, zoals deelname aan Dierenpret Houten 2016, een regio Tuinbezoek op zaterdag 18 juni 2016 en een meerdaagse vlieg- en busreis in september 2016, samen met regio Nijmegen, naar diverse locaties in Devon en Cornwall in Zuidwest Engeland.

Na de pauze met de gebruikelijke verloting werd een DVD Film vertoond over Onze Zwanen en Ganzen.
Met 4 soorten Zwanen en 20 soorten Ganzen gaf deze film een compleet overzicht van alle zwanen en ganzen die in Nederland of België voorkomen, vooral tijdens de overwintering. De fraaie beelden, voorzien van Nederlands gesproken informatief commentaar, gaven onder andere uitsluitsel over de verschillen tussen kleine-, taiga-, en toendra-rietgans en de witbuik-, zwarte- en gewone rotgans.

Na afloop bedankt de voorzitter iedereen voor hun aandacht en aanwezigheid.

Jaap Korten   Voorzitter regio Midden-Nederland