04-12-14

 

Verslag bijeenkomst Regio Nijmegen 25 november 2014

 

De voorzitter heet 44 leden en dames van harte welkom op deze ledenbijeenkomst.

Hij staat stil bij het overlijden van twee trouwe leden die ons pas geleden ontvallen zijn.

Ook haakt hij in op de vogelgriep die helaas weer geconstateerd is in ons land. Hij raadt de mensen aan om de site van Aviornis in de gaten te houden voor het laatste nieuws daarover.

Er zijn zes fleece-vesten met het Aviornis logo beschikbaar gesteld door autobedrijf Ronnie Heesakkers. Wij zijn hem zeer dankbaar voor deze gulle gift.

In januari 2015 worden de jaarlijkse wereldkampioenschappen voor zang- en siervogels dit keer in Nederland en wel in Rosmalen gehouden. Dit is een uitgelezen kans om onze vereniging te promoten.  Gedacht wordt om samen met regio Oost Brabant, waar Rosmalen onder valt, een stand te bemannen om onze hobby uit te dragen.

Er is ook een samenvatting van het 35-jarig jubileumfeest van Aviornis welke gehouden is op 6 september jl. in Avifauna. Middels een dvd werden terugblikken vertoont van het mooie en gezellige feest. Ook werd kort teruggekeken op de geslaagde reis samen met regio Midden Nederland naar Duitsland eind september.

De uitslag van de gehouden enquĂȘte onder de leden van regio Nijmegen bracht geen verassingen tot stand. De meesten vinden het over het algemeen goed zoals het gaat en natuurlijk zijn wij daar blij mee. Het geeft ons toch de bevestiging dat we op de goede weg zitten.

Bij de rondvraag wordt door dhr. Welles de vraag gesteld of er nog iets bekend is van de vogeldiefstallen waarvan aangifte is gedaan. De heer Welles heeft dit destijds doorgegeven  het hoofdbestuur maar heeft er sindsdien niets meer van vernomen.

Michel Cornelissen belooft dat hij hier achter aan gaat.

Ook wordt nog door dhr. v.d. Horst gevraagd hoe het zit met de ophokplicht op dit moment. Hiervan zegt Michel Cornelissen dat dit iedere dag kan veranderen en het lijkt hem verstandig om de site van Aviornis en de Rijksoverheid te blijven checken voor actuele updates. Het kan iedere dag anders zijn.

Dan volgt onze gastspreker Daan Witlox. Bij zijn presentatie over diverse kwartels, patrijzen en duiven kun je een speld horen vallen. Dat geeft wel aan dat deze presentatie in de smaak valt. Hij laat foto's zien van vogels die hij en zijn vader op dit moment in bezit hebben en hij vertelt vol trots over diverse kweekresultaten en geeft tips over huisvesting en voer.  

Daarna sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en wenst iedereen alvast hele fijne feestdagen en hoopt iedereen weer in het nieuwe jaar te zien op de bijeenkomsten.

Ineke van Dieten