13-03-13

 

Verslag jaarvergadering regio Nijmegen 26 februari 2013

 

*Opening door de voorzitter.

*Presentielijst: aanwezig zijn 51 leden.

*De notulen van 22 november waren dit keer meegestuurd tegelijk met de uitnodiging en worden daarom niet voorgelezen. Er heeft niemand op of aanmerkingen op dus worden ze bij dezen goedgekeurd.

*Het jaarverslag van 2012 wordt voorgelezen door de secretaris.

*De kascommissie bestaande uit de heren Van Bakel en Van der Cruijsen hebben de kascontrole uitgevoerd en goedgekeurd. Onze penningmeester Cor de Bruijn krijgt complimenten dat hij het weer uitstekend voor elkaar heeft.

De nieuwe kascommissie bestaat uit de heren Wintjes en Van der Cruijsen en de heer Cornelissen heeft zich beschikbaar gesteld als reserve.

*Bij de bestuursverkiezing geeft onze secretaris Ineke van Dieten aan om nog een termijn aan te blijven. De heer Ben van Uden neemt helaas afscheid van het bestuur en wij bedanken hem zeer voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Zijn plaats wordt ingenomen door de heer Michel Cornelissen en wij zijn blij dat hij ons bestuur weer compleet maakt. Wij wensen Michel veel succes.

*In de vorige vergadering is al gesproken over het komende tuinbezoek van 7 september a.s. wat we voor de eerste keer gaan organiseren. Voor de vakantie wordt er nog een uitnodiging naar alle leden verstuurd en daarbij kunnen ze aangeven of ze ook deel willen nemen aan een barbecue.

*Dan komt het leewiek verbod aan de orde en we zijn blij dat een lid van het hoofdbestuur, Jaap Korten, aanwezig is om uit te leggen wat dit voor de leden zal betekenen als dit op 1 januari 2018 van kracht zal gaan.

Ook geeft Jaap een update hoe het staat met de positieflijst. Veel leden weten er weinig van dus wederom zijn wij blij dat Jaap dit middels een Power Point presentatie haarfijn uitlegt.

*Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

*Na de pauze is het woord weer aan Jaap Korten. Ditmaal geeft hij acte de présence als gastspreker. Jaap vertelt over zijn reis die hij met zijn vrouw Janna in 2010 naar Gambia maakte en laat ons foto’s zien die hij zelf heeft gemaakt van o.a. toerako’s, bijeneters, diverse ibissen, steltlopers, ijsvogelsoorten enz. enz. Hij vertelt daarbij waar deze te zien waren en welke plekken er zijn bezocht. Het was een hele mooie presentatie en Jaap komt misschien een volgende keer wel verslag doen van de reis naar Spanje die regio Nijmegen nog gaat maken in samenwerking met regio Midden Nederland. Van 11 t/ 16 maart a.s. zullen zij Andalusië bezoeken en daar niet alleen parken zullen worden bezocht maar ook de cultuur zal niet worden vergeten.

 

*De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en wenst iedereen een welthuis.

 

Ineke van Dieten

Secretaris