29-09-09

 

Verslag ledenbijeenkomst regio Nijmegen in Herpen

 

Verslag van de bijeenkomst op 15 september in Zaal Thekes, Herpen

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen, dit keer  helaas maar 44,  van harte welkom. Er hebbe zich 8 personen afgemeld. Een speciaal welkom aan dhr. Roebroeck, die een presentatie gaat geven over watervogels.

Ingekomen stukken en mededelingen

  • Uit België is een schrijven ontvangen van de werkgroep “Watervogels”.  Zij willen tijdens regiovergaderingen een voordracht geven. Na een discussie in de vergadering is besloten er over na te denken wanneer wij deze groep willen uitnodigen, omdat wij komende vergaderingen al voorzien zijn van gastsprekers.
  • Gegevens van gesloten voetringen die besteld worden, al dan niet digitaal, moeten door de ringendienst van Aviornis digitaal worden doorgegeven aan het Ministerie van LNV. Dit is een nieuwe regeling.

Notulen van de voorgaande vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd.

Verzamelbanden

Bij onze Penningmeester zijn weer verzamelbanden voor het Aviornis tijdschrift te koop. Ze kosten € 7,50 per stuk.

Reis naar Engeland, 23 september

Ben van Uden geeft de laatste instructies en dringt erop aan dat iedereen op tijd aanwezig is in Herveld. We vertrekken om 06.00 uur!

Presentatie over watervogels

Er zijn geen vragen tijdens de rondvraag. Hierdoor krijgt dhr. Roebroeck veel tijd voor zijn presentatie en verhaal over watervogels. Na de pauze presenteerde hij zijn mooie foto’s waarbij hij bevlogen uitleg gaf. Er werd dan ook aandachtig geluisterd. Na een warm applaus en een dankwoord van de voorzitter ging iedereen weer naar huis.

E. Heinink

De volgende bijeenkomst is op dinsdag 24 november 2009 om  20.00 uur in Zaal Thekes te Herpen