02-12-08

 

Verslag bijeenkomst in Herpen met lezing door Erik Puts

 

Verslag van de bijeenkomst op 25 november 2008 in Zaal Thekes te Herpen.

Quetzal, door Erik Puts

Maroon Diksnavel papegaai, door Erik Puts

Gehoornde Goean, door Erik Puts

Witnekkraanvogel, door Erik Puts

Aanwezig: 44 heren en 8 dames.
Afwezig met melding: 7 personen.

Nadat voorzitter Johan Heinink iedereen een hartelijk welkom had geheten en Ben van Uden het verslag van de vergadering van 23 september j.l. had voorgelezen volgden de bestuurdersmededelingen.

Boeken over de Rozekopeend waarover de lezing in onze vergadering van 23 september j.l. ging worden in de volgende vergadering van 3 maart 2009 gratis verloot! Ook is er CITES-nieuws. Kopieën van de nieuwsberichten liggen op de bestuurstafel. Graag meenemen, het is belangrijk!

Daarna vertelt Ben van Uden over de reis naar Engeland, in de week van 39 (september). De reis duurt 5 dagen, met vier overnachtingen kosten ongeveer € 600. De prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers. De reis is inclusief halfpension en entree van de parken. Eerst word er gekeken naar het aantal leden van regio Nijmegen dat mee wil, daarna kan het aangevuld worden met leden uit andere regio’s. Er was uit de vergadering al veel enthousiasme.

De voorzitter vraagt aan de leden in ieders eigen omgeving te inventariseren welke plaatselijke kleindierverenigingen er zijn. Onder deze verenigingen kunnen Aviornis boekjes worden verspreidt ter promotie. De heer Cornellissen uit Mill geeft zich spontaan op om di te inventariseren.

Uit de vergadering komt het verzoek voor entstof tegen ganzenhepatitis. Bij afwezigheid van Cor de Bruin wordt besloten om dit tijdens de pauze op te geven bij het bestuur, die zal zorgen dat het doorgegeven wordt.

De heer Welles meldt dat er door de A.I.D streng gecontroleerd wordt of beschermde vogels wel de juiste ringen dragen die voor hen speciaal geregistreerd zijn. Is dit niet zo dan wordt dit als een economisch delict beschouwd met al de gevolgen van dien.

Aanwezig hoofdbestuurslid Jaap Korten meldt dat er overleg wordt gevoerd met het ministerie van L.N.V. om deze maatregel te versoepelen, maar het is nog niet schriftelijk bevestigd.

Er volgt een discussie over de ringmaten van beschermde vogels die bij de online bestelling anders is dan door het ministerie van L.N.V. wordt verplicht. De heer Harteman antwoord dat de online bestellijst van Aviornis inmiddels is gecorrigeerd. Wilt u een afwijkende maat bestellen? Dat kan alleen via de formulieren op gegeven worden dus niet digitaal! Doe dit echter niet bij beschermde vogelsoorten, want dan loopt u risico dat u de vogels te ruim ringt.

De heer van Haren wil graag ruilbeurzen door onze regio laten organiseren. De heer van de Velden weet dat dit al vaak gebeurd is, maar er weinig animo voor is. De heer Harteman weet te melden dat er jaarlijks ruilbeurzen zijn in Mijdrecht en Borculo, aangekondigd in het Aviornis boekje.

De heer Somers vraagt of iemand ervaring heeft met gierparelhoenders. Bij hem weigeren ze te leggen. De heer Veldpaus meld dat dit hele rare beesten zijn, want bij hem hebben ze ook nog nooit gelegd.

Lezing door Erik Puts

Na de pauze was er een dia serie gebracht door Erik Puts uit Limburg. Hij vertelde over de vogels uit het vogelpark Vida Silvestre in Mexico City waar hij enkele maanden heeft gewerkt. Hij liet prachtige beelden zien van uiteenlopende vogels en hun behuizing in het park. Hierbij valt te denken aan vele zeldzame papegaaien, hokko’s, kraanvogels, roofvogels (waaronder de Harpij arend) en zelfs de Quetzal. Iedereen was daar van onder de indruk. De voorzitter bedankt Erik Puts  voor zijn prachtige dia’s.

Na een geslaagde avond wenste de voorzitter iedereen wel thuis en een prettige jaarwisseling.

Vergaderrooster 2009

  • Dinsdag 3 maart, jaarvergadering
  • Dinsdag 22 september
  • Dinsdag 24 vovember

Els Heinink, notuliste