03-10-12

 

Verslag van 9e ruilbeurs regio Oost

 

REGIO-OOST.

Onze ruilbeurs.

Voor de 9e keer, hielden wij zaterdag 22 september onze jaarlijkse ruilbeurs in de manege te Laren (Gld).We zij zoals gewoonlijk s`morgens weer vroeg begonnen met het uitzetten van de rij route en met het aan slepen van de diverse materialen voor de inrichting van onze 9e ruilbeurs. Met veel hulp van de diverse leden uit de regio en weer een goed draaiboek konden we na ruim uur constateren dat alles er weer perfect uitzag en dat de koffie door de 2 dames van de catering weer klaar stond als beloning. Maar om 9.15 s`morgens waren de eerste mensen met de vogels al aanwezig om ze in te kooien en daarna liep het de gehele ochtend mooi door, met het aanleveren van de vogels. We konden ook bezoekers verwelkomen uit andere regio”s zoals Zwolle, Nijmegen, Brabant maar ook uit Duitsland, daar uit blijkt dat wij als regio steeds meer bekendheid krijgen het is toch een hele onderneming voor deze liefhebbers om met hun vogels zover te rijden dat ze de vogels kunnen ruilen.
Wel is het zo, dat het aanbod van alle vogels, de watervogels steeds weer het grootste deel is, naast een klein aantal kwartels, patrijzen, fazanten en diverse duiven. Onze prachtige eigen volière werd weer bevolkt door diverse soorten wilde duiven welke grif van de hand gingen we konden weer tevreden zijn.
De dames van de catering hebben ook goede zaken gedaan, er waren leuke zitjes neergezet om het gezellig te maken, en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt door de leden om eens weer gezellig met elkaar bij te praten met een aankleding van een bloemetje en veel groen bij de volière`s. 
We kunnen terugkijken op een gezellige ruilbeurs, waar de onderlinge contacten en ervaringen van de leden voor de regio een belangrijke zaak het was dus een geslaagde regio activiteit. Ik hoop dat onze volgende ruilbeurs toch wat meer variatie in de vogels zal hebben wat betreft  de hoenderachtige en ganzen en wilde duivensoorten. Dus kom met uw overtollige vogels volgend jaar ook naar de ruilbeurs van regio oost. Wel waren er vragen van verschillende leden, wanneer het nieuwe watervogel boek van Aviornis in de roulatie komt , het duurt nu toch wel erg lang.
We kunnen als regio Oost terug kijken op een prachtige geslaagde dag, en ik wil daar namens de regio ook alle medewerkers en iedereen graag voor bedanken wie daar aan heeft meegewerkt.

Namens de regio 

Henk Vossebelt