15-01-19

 

Regio Zwolle jaarvergadering 2018

 

Jaarvergadering regio Zwolle 24 januari

Dit jaar waren er ruim 30 geïnteresseerden naar Zwolle gereisd om aan te horen wat er momenteel speelt binnen de vereniging en in het bijzonder wat ze dit jaar kunnen verwachten van regio Zwolle.

Rond 20.00 uur opende Herman de vergadering en begon met slecht nieuws: met de opentuindag waren we nog bij zijn grote volière en mooie verzameling watervogels geweest maar nu bleek dat Geert bakker was overleden, Geert was een oudgediende die vele jaren watervogels heeft gehouden en vele soorten heeft gekweekt, regio Zwolle wenst familie bakker alle sterkte toe in deze moeilijke tijd en voor het onvermijdelijke moment dat zijn collectie uit elkaar gehaald zou gaan worden.

Verder waren er verschillende mededelingen van uit het hoofdbestuur die ongetwijfeld wel vermeld worden ergens anders in dit blad en er is even stil gestaan bij de wetgevingen zoals het leewieken wat best wel zorgen met zich mee brengt bij de leden.

 De ingezonden brief over mutanten werd voor gelezen: regio Zwolle heeft geen ruilbeurs dus daar hebben we geen ‘werk’ mee, maar het is wel iets waar elke aviorinsser over na moet denken zo vlak voor het kweekseizoen.

De penningmeester deed zijn verslag en een ieder zag dat het goed was, en zo kon het gebeuren dat het eerst rondje door de penningmeester afgerekend ging worden.

Er waren enkele mededelingen vanuit regio Zwolle de leukste was toch wel dat we dit jaar weer enkele nieuwe leden erbij hebben.

De datums voor ledenavonden werden doorgegeven en de eerste sprekers zijn bekend. Ook zal er dit jaar weer een opentuindag en een bus reis wezen. Ter zijne tijd zal daar meer informatie voor gegeven worden in de nieuwsbrieven.

Verder waren er weinig vragen in de rondvraag en was er dus veel tijd om bij te praten onderling terwijl er op groot scherm youtube filmpjes werden getoond van verschillende waad gebieden in Nederland en er dus veel verschillende soorten watervogels voorbij kwamen wat ook weer voor gespreksstof zorgde. Na de verloting bleven er nog her en der groepjes mensen na praten daaruit blijk maar weer dat regio Zwolle een gezellige club mensen is.  Het bestuur van regio Zwolle hoopt weer een gevarieerde ledenavond aanbod in elkaar gezet te hebben en met de opentuin dag en de busreis is er weer gelegenheid genoeg om bij te praten of nieuwe leden er bij te betrekken.

Andries Heshusius