Ibissen en lepelaars

Logo ibisring

De ibis is een vogelsoort uit de familie Threskiornithidae, welke naast ibissen ook de lepelaars omvat. De ibis komt in diverse biotopen voor, maar meestal zien wij het beeld van een ibis in een plas, een ibis in een wad, een ibis aan een oever of een ibis tussen vele andere ibissen in de toppen van de bomen.

De ibis waar IBISRING haar aandacht aan besteedt, bevindt zich in beschermd milieu waar de ibissen hun natuurlijke instincten behouden, maar zich kalmer gaan gedragen door de rustgevende en veilige omgeving. Op deze manier is de studie veel eenvoudiger. Men heeft over ibissen op deze manier al veel belangrijke informatie bekomen, daar waar de ibis vroeger een hoofdrol speelde in tal van mysterieuze verhalen. Foto's, detailopnames en gedragstudies zijn heel wat eenvoudiger als een ibis rustig op kleine afstand zit.

Werkgroep rond THRESKIORNITHIDAE

Ibisring is een werkgroep die liefhebbers van ibissen en lepelaars bijeenbrengt. Lid worden van deze werkgroep is volledig kosteloos. Je kan jezelf aanmelden via de website.

Ibisring is een zeer actieve werkgroep:

  • Jaarlijks is er een heuse Ibisdag. Deze dag staat volledig in teken van de Ibis. Bezoek samen met ons een liefhebber of dierentuin met ibissen. Kom luisteren naar de kweekervaring of onderzoek van een liefhebber. Ontmoet andere mensen met dezelfde interesse.
  • Dankzij de jaarlijkse inventarisatie kunnen we een duidelijk beeld vormen van de ibis en lepelaars in beschermd milieu. Welke soorten komen veel voor bij liefhebbers, welke soort is moeilijk te kweken of welke soort verdient extra aandacht?
  • Regelmatig worden infoprenten rondgestuurd. Op zo'n prent staat een bepaalde soort afgebeeld of wordt info over de huisvesting, kweek,…gegeven. Verzamel ze allemaal!
    Via Ibisring kan je in contact komen met collega-liefhebbers. Het is de ideale weg om je ibis-problemen opgelost te krijgen.

Door het organiseren van clubdagen, de voordrachten, het publiceren van artikels, de individuele begeleiding van liefhebbers,… kunnen we er voor zorgen dat ibissen en lepelaars zich stand kunnen houden in beschermd milieu. Met sommige soorten worden al zeer goede kweekresultaten behaald. Zo is men zelfs al in staat om bedreigde soorten in het wild aan te vullen met gekweekte exemplaren van liefhebbers.

Vele liefhebbers, zoo's, parken, wetenschappers en biologen uit diverse landen zijn reeds lid van Ibisring. Als jij interesse in ibissen, je hoeft er zelfs geen te bezitten, kan je gratis lid worden van de werkgroep.

Klik voor een vergroting
Rode ibis, Eudocimus ruber
Klik voor een vergroting
Afrikaanse lepelaar, Platalea alba
Klik voor een vergroting
Waldrapp ibis, Geronticus eremita

Meer informatie

U kunt meer informatie vinden op www.ibisring.org

Contact

D5@ibisring.org