European Jungle Fowl Group

De EJFG ofwel European Jungle Fowl Group is een werkgroep voor Wilde kamhoenders die werkt onder de vleugels van de World Pheasant Association-Benelux en Aviornis International. De werkgroep heeft als doelstellingen:

  • het instandhouden van de soorten en ondersoorten van het geslacht Gallus* ofwel de wilde kamhoenders;
  • onderzoek verrichten ten aanzien van het geslacht Gallus;
  • informatie verstrekken over de wilde kamhoenders.

* Locale variëteiten worden niet gekruist.

Wat doet de EJFG?

De EJFG zet zich in voor het instandhouden van de wilde kamhoensoorten en ondersoorten, zij realiseert dit onder andere door het bijhouden van stamboeken en het uitvoeren van fokprogramma's. Tevens biedt de EJFG ondersteuning aan particulieren en organisaties die zich ook bezighouden met de instandhouding van de kamhoenders.

Ook is de EJFG actief bezig met het doen van onderzoek ten aanzien van het geslacht Gallus. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld literatuuronderzoek, morfologisch onderzoek, fysiologisch onderzoek, balgenonderzoek en DNA-onderzoek. Ook houdt de EJFG zich bezich met kweek en gedragsstudie in volière milieu. De EJFG doet zowel wetenschappelijk alsmede praktijkgericht onderzoek.

Daarnaast houdt de EJFG zich bezig met het geven van voorlichting omtrent de wilde kamhoenders. Dit doet zij door middel van het verzorgen van lezingen en het publiceren van artikels. Ook staat de EJFG open voor vragen. Hiertoe kan u zich wenden tot het secretariaat: ejfg@wpa-benelux.info

Historie

De eerste bijeenkomst van de EJFG (toen onder de naam kamhoenderwerkgroep) vond plaats in maart 1978 in Diergaarde Blijdorp. Initiatiefnemers waren Han Assink, Jelle de Vries, Madelon Willems en Herman Zomer. Al vanaf de eerste bijeenkomst waren er zowel mensen van Aviornis alsmede van WPA-Benelux aanwezig.

Heeft u zelf kamhoenders?

Als u zelf in het bezit bent van kamhoenders, zouden wij het zeer op prijs stellen als u deze dieren aanmeldt bij de EJFG. De dieren kunnen dan onderzocht worden op raszuiverheid en kunnen, bij gebleken raszuiverheid, mogelijkerwijs in het stamboek worden opgenomen. U kunt uw dieren aanmelden bij het secretariaat: ejfg@wpa-benelux.info

Belangstelling?

Bent u geïnteresseerd om actief deel te nemen aan één van onze projecten omtrent de wilde kamhoenders, meldt u dan aan bij de werkgroep. Dat kan bij het secreteriaat van de EJFG.

Rode kamhoen of Bankivahoen
Rode kamhoen, Gallus gallus
Javahoen of Groen Kamhoen
Javahoen, Gallus varius

Contact

Secretariaat EJFG
Telefoon: +32 11 643 735

ejfg@wpa-benelux.info
www.aviornis.be/kamhoenders/ 

 

 

meer info vind u via deze link