Werkgroep Neushoornvogels

Onder Neushoornvogels worden bedoeld alle leden van de familie der Neushoornvogels (Bucerotidae), waarin onderscheid kan worden gemaakt in de grote, de middelgrote en de kleinere soorten. Deze laatste groep wordt ook wel Tokken genoemd.

Doelstelling van de Werkgroep Neushoornvogels

 • Het geven van voorlichting m.b.t. huisvesting, voeding, welzijn en voortplanting.
 • Het instandhouden van een bestand aan Neushoornvogels in gevangenschap en daarmee mogelijk de noodzaak van import uit het wild doen verminderen of stoppen!
 • Verzamelen en verspreiden van zoveel mogelijk info rond de betrokken vogels.
 • Dit d.m.v. nieuwsbrief, website, lezingen, contacten met andere organisaties enz.
 • Het opstellen van huisvestingrichtlijnen, dit m.b.t. het welzijn van de vogels en de daaraan gekoppelde wettelijke bepalingen die gesteld(gaan) worden door de overheid.

Wat doen we nog meer?

 • Het bijhouden van een lijst waarop vermeld de leden en de diverse soorten neushoornvogels die door hen gehouden worden.
 • Een jaarlijkse update maken van deze lijst met daarin de mogelijke kweekresultaten en sterfgevallen.
 • Het uitgeven van deze lijst aan onze leden (alleen voor leden welke erin hebben toegestemd dat hun gegevens kenbaar worden gemaakt!!!)
 • Leden kunnen met elkaar in constact gebracht worden via de ledenadministratie t.b.v. uitwisseling van vogels ter bloedverversing, koppelvorming, nakweek etc. Dit alles ter bescherming van de betrokken leden!
 • Via vnml. E-mail en Website zullen de leden op de hoogte worden gehouden van nieuws en activiteiten.
 • We streven naar een jaarlijkse NeushoornwerkgroepDag.
 • Voor deelname aan deze dag zal afhankelijk van plaats en inhoud een bijdrage worden gevraagd.
 • De gevraagde financiĆ«le bijdragen zullen dekkend moeten zijn voor het doel waarvoor deze is gevraagd; er zal geen kas worden gevormd!
 • Het bestuur stelt zich ten doel om de naam en doelstellingen van Aviornis International vzw. (waaronder deze werkgroep valt) op een positieve manier naar buiten te dragen! Dit wordt ook van haar leden verwacht!
 • De leden van de werkgroep dienen zich onderling redelijk en billijk te gedragen. Mocht dit niet het geval zijn dan kan het bestuur van de werkgroep hen met onmiddelijke ingang het lidmaatschap ontzeggen!
 • Van elke activiteit zal een verslag op de website te vinden zijn.
 • Voor elke WerkgroepDag zal het Hoofdbestuur van Aviornis een uitnodiging ontvangen!

Meer informatie

Meer informatie over de werkgroep neushoornvogels
Inleiding over het houden van neushoornvogels

Kweekverslag van de trompetneushoornvogel

De roodsnaveltok

Klik voor een vergroting
Dubbele neushoornvogel,
Buceros bicornis. Foto: Jan Harteman
Klik voor een vergroting
Oostelijke geelsnaveltok, Tockus flavirostris. Foto: Jan Harteman
Klik voor een vergroting
Kuiftok of Gekroonde tok, Tockus alboterminatus. Foto: Jaap Korten

Contact werkgroep

Hans Bataille, Dodewaard
Tel. 0488-412076

hansbataille@neushoornvogel.nl