Werkgroep Pauwfazanten

In de werkgroep Pauwfazanten werken liefhebbers van Aviornis International en WPA-Benelux samen die geïnteresseerd zijn in de familie pauwfazanten (Polyplectron).

Waar staat deze werkgroep voor?

Deze werkgroep probeert vogelliefhebbers aan te moedigen tot, en te helpen bij, het houden van pauwfazanten.

Waarom een werkgroep?

  • Pauwfazanten nemen een specifieke plaats in, in de familie van de fazanten met specifieke behoeften en eigenschappen.
  • Pauwfazanten in het algemeen, en enkele soorten, ondersoorten en variëteiten in het bijzonder, zijn bedreigd in hun natuurlijke habitat.
  • Om te voorkomen dat deze fazantensoorten zouden uitsterven, en we geen of weinig invloed hebben in hun landen van herkomst, dient een bufferpopulatie opgebouwd te worden in beschermd milieu.

Hoe een goede populatie opbouwen en behouden?

  • Er voor zorgen dat we steeds soorten, ondersoorten en variëteiten zuivere pauwfazanten houden.
  • Liefhebbers van pauwfazanten informeren over; soortgebonden kenmerken, huisvesting, voeding, fokken en dergelijke via onze tijdschriften.
  • Verzamelen en publiceren van wetenschappelijke studies en ervaringen in verband met pauwfazanten.

Geplande activiteiten

  • Morfologische balgenonderzoek om specifieke kenmerken van soorten, ondersoorten en variëteiten te onderzoeken..
  • DNA-onderzoek. Monsters ter beschikking stellen om DNA-merkers te ontwikkelen en nadien onze populatie in beschermid milieu te onderzoeken op soort, ondersoort en variëteitzuiverheid.
  • Het adviseren van liefhebbers in verband met het verantwoord samenstellen van fokparen.
  • Samenwerking met instanties, wetenschappers en biologen, door hen te informeren, en de door hen verkregen informatie ter beschikking te stellen van de liefhebbers.
Maleise pauwfazant, Polyplectron malacense
Maleise pauwfazant,
Polyplectron malacense
Palawan pauwfazant, Polyplectron napoleonis
Palawan pauwfazant,
Polyplectron napoleonis

Meer informatie

U kunt meer informatie vinden op onze website.

Contact

Dhr M. van Duijnhoven
Telefoon: +31 653659502
mdu@ns-quality.nl