Werkgroep Toerako's

Logo Toerako werkgroep

Toerako's (Musophagidae) zijn fascinerende vogels. Hun kleurenpracht en sierlijke verschijning zijn een lust voor het oog. Het gedrag is speels en nieuwsgierig. Kortom, een prachtige vogelsoort. De ornithologie heeft nooit goed raad geweten met deze alleen in Afrika voorkomende vogelsoort. Ze is ingedeeld bij de koekoeken maar van de koekoek zoals wij die kennen hebben ze weinig weg. De veren met hun mooie kleuren vormen een verhaal apart. Het zijn geen afgeleide kleuren maar 'echte' kleuren die alleen bij de toerako voorkomen.

Historie van de werkgroep

In 1993 werd in het Cotswold Wild Life Park in Burfold (Engeland) een vereniging opgericht die tot doel heeft onderzoek te verrichten naar en haar leden te informeren over het houden van toerako's alsmede het bevorderen van het behoud van toerako's in het wild. In 1997 werd door enkele enthousiaste toerakoliefhebbers een afdeling opgericht van de Engelse moedervereniging voor de Benelux.

De afgelopen jaren is door de International Touraco Society, afdeling Benelux, veel werk verzet. Om de leden te informeren verschenen elk jaar 2 nieuwsbrieven. Ook vond ieder jaar een toerakodag plaats. Zo'n dag bestond uit lezingen over toerako's door specialisten, het onderling uitwisselen van ervaringen en het bezoeken van mooie collecties van dierentuinen of aangeloten leden. Er werd een bestand bijgehouden van de bij de leden aanwezig toerakosoorten. Van zeldzame en bedreigde soorten werd een stamboek bijgehouden. Met name om een grotere groep liefhebbers te kunnen bereiken en ook omdat een onderdeel van een Engelse vereniging nogal wat afstands- en communicatieproblemen opriep, is in 2003 besloten aansluiting te zoeken bij Aviornis. Nadat afstemmingsgesprekken met bestuursleden van Aviornis naar volle tevredenheid waren afgerond, is op 14 februari 2004 de aan de Engelse bond gelieerde vereniging ontbonden en werd een nieuwe werkgroep van Aviornis opgericht met de officiële naam: Toerako Werkgroep Aviornis.

Kennis over toerako's

Voor toerakoliefhebbers is het zeker de moeite waard kennis te nemen van de activiteiten van de werkgroep. Van het gedrag en de leefwijze van de toerako is, zeker in vergelijking met de meeste andere vogelsoorten, weinig bekend.

  • Zijn het alleen maar fruiteters of hebben ze ook dierlijk voedsel nodig?
  • Zijn bladeren een essentieel onderdeel van het menu en zo ja, welk bladgroen prefereren zij?
  • Zijn het buiten de broedtijd solitair levende vogels?
  • Hoe is de vaker voorkomende agressiviteit te verklaren?
  • Kunnen deze vogels gehouden worden op alleen een menu van korrelvoeding? Kunnen er met het teruglopen van de import voldoende onverwante stammen opgezet worden?

Allemaal vragen waarvoor een werkgroep bij uitstek geschikt is om door de bundeling van krachten meer aan de weet te komen over deze vogels.

Toerako's zijn niet moeilijk te houden. Wil men echter wat meer van deze vogels, bijvoorbeeld kweken (en wie wil dit niet!), dan komt men toch wat onverwachte dingen tegen. De nieuwe werkgroep zal u in dit tijdschrift zo breed mogelijk informeren over het wel en wee van het houden van toerako's. Vooral de laatste jaren is er veel kennis opgedaan over het houden van toerako's in gevangenschap en over kweek. Ook de resultaten met handopfok zijn sterk verbeterd.

Bent u geïnteresseerd en wilt u van de activiteiten van de werkgroep op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat of een e-mail sturen naar Albert Aarts: myriamalbert@planet.nl


Filmpje van de werkgroep over toerako's in avicultuur en in Afrika

Klik voor een vergroting
Witwangtoerako,
Tauraco leucotis leucotis
Foto: Eddy Vermeulen
Klik voor een vergroting
Schildtoerako's,
Musophaga violacea
Foto: Albert Aarts
Klik voor een vergroting
Westelijke toerako,
Crinifer piscator
Foto: Albert Aarts

Meer informatie

U kunt meer informatie vinden op deze website

Contact

Voorzitter
en studbookbeheer
Dhr Tjeu Kessels
Dorpstraat 68
5993 AR Maasbree
mjpgkessels@gmail.com 
Tel. +31 (0)77 4652656

Secretaris
Dhr Reinald van Triest
Emsterweg 17
8171 PG Vaassen
reinaldvantriest@gmail.com 
Tel. +31 (0)578 570 656
Tel. +31 (0)6 51921338

Penningmeester
Dhr Albert Aarts
Oranjestraat 12
5126 BP Gilze
myriamalbert@planet.nl
Tel. +31 (0) 161 455576
Gsm. +31 (0) 653 967946

Bestuursleden
Dhr Jan Brok
Kruigenstraat 8
5463 PC Veghel
jan-brok@planet.nl
Tel. +31 (0) 622972089

Dhr. Joris Franssen
Tuil
fransenjoris@gmail.com
Tel. +31 (0) 418 592382

Dhr. Jos Custers
Maasbree
joscusters@ziggo.nl
Tel. +31 (0) 77 4653574

Dhr Johan Convens
Straal 14
2491 Olmen
Johan.Convens@Telenet.be
Tel +32 (0) 494443839
   

Website coördinator

Dhr. Henk Biemans
Pastoor van Schijndelstraat 36
5469 PT Boerdonk
henkbiemans@zonnet.nl 
Telefoon: +31 (0) 492 463596