Werkgroep kwetsbare watervogels

Welkom bij de werkgroep kwetsbare watervogels. Door het besef dat het een dringende noodzaak was om enkele watervogelsoorten in avicultuur te behouden, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de “werkgroep kwetsbare watervogels” in het leven te roepen.

Welke zijn de kwetsbare soorten?

In principe alle watervogels, vandaag volgens onze lijst en morgen de anderen die er niet opstaan. Door importverbod is het niet meer mogelijk om soorten uit het wild te halen, wanneer die in avicultuur niet meer zouden aanwezig zijn. Daarom is het hoogtijd dat wij er iets gaan aan doen zodat ze niet verdwijnen.

Onze doelstellingen zijn:

 • Het behoud van de soorten in avicultuur
 • De wildvorm promoten bij de liefhebbers
 • Streven naar raszuiverheid van onze dieren
 • Onverwante raszuivere koppels samenstellen en opnemen in een register (studbook)
 • Projecten opstarten wanneer dit nodig is voor bepaalde soorten 10 liefhebbers per soort vinden, die een bepaalde soort willen houden

Voor wie:

 • Alle liefhebbers die streven voor het behoud van één of enkele soorten zijn welkom. Inschrijven kan via de website
 •  Voor de werkgroep dient geen lidgeld betaald te worden. Wel raden we liefhebbers aan om lid te worden van Aviornis International.

Op dit ogenblik zijn er projecten van:

 • Mellereend (Anas melleri)
 • Wenkbrauweend (Anas superciliosa)
 • Kastanje-taling (Anas castanea)
 • Hawaï-eend (Anas wyvilliana)
 • Canvasback (Aythya valisineria)
 • Zuiderse duikeend (Netta erythrophthalma)
 • Roodkopgans (Chloephaga rubridiceps)

Andere projecten worden opgestart in de toekomst. 
Voor meer info neem een kijkje op onze website https://www.aviornis.be/watervogels

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan één van onze projecten, meldt u dan aan bij de werkgroep. Er worden geen adressen doorgegeven!

Ook u kan helpen door het aanleveren van kweekverslagen, beschrijvingen, foto’s, film, enz... alles is welkom.

Het kwetsbare watervogelteam,

 Kevin, Elvis, Peter, Fons en Willy

Klik voor een vergroting
Kastanje eend, woerd
Anas castanea
Klik voor een vergroting
Mellerseend,
Anas melleri
Klik voor een vergroting
Wenkbrauweend,
Anas superciliosa
Klik voor een vergroting
Roodkopgans
Chloephaga rubridiceps

Meer informatie

Bezoek onze website
Stuur een e-mail