Wilde duiven en kleine hoenderachtigen

De Werkgroep Wilde Duiven en Kleine Hoenderachtigen is een groep liefhebbers van vogels uit de ordes Columbiformes (Wilde Duiven) en Galliformes (Hoenderachtigen). Van de orde Galliformes gaat het om de families Odontophoridae en Phasianidae. Van de familie Phasianidae horen enkel de patrijzen, frankolijnen en kwartels (Perdicinae) tot de kleine hoenderachtigen.

Door het doorgeven van ervaring en het verspreiden van informatie willen we komen tot een optimale verzorging en kweek van onze wilde duiven en kleine hoenderachtigen, met als voornaamste doel het opbouwen van duurzame populaties van de in beschermd milieu aanwezige soorten.

Aanmelding en activiteiten

Alle liefhebbers zijn welkom. Om lid te worden geef je je op via dhr Seth Martens. Voor de werkgroep dient geen lidgeld betaald te worden. Wel raden we liefhebbers aan om lid te worden van Aviornis International. We zijn immers actief onder hun vleugels. Kweekverslagen, info over vergaderingen en dergelijke worden bovendien via het tweemaandelijks magazine van Aviornis verspreid.

Op allerhande bijeenkomsten worden kweekervaringen en vogels uitgewisseld. In Vlaanderen is er jaarlijks een bijeenkomst met interessante lezingen en een ruilbeurs. Deze vindt plaats in het voorjaar. In Nederland organiseren we een soortgelijke activiteit, maar dan in het najaar. 

Tellijsten en stamboeken

Tweejaarlijks worden er tellijsten opgesteld waarmee de trends van de verschillende soorten duidelijk in beeld gebracht worden. Voor het beheer van soorten zijn de lijsten een belangrijk instrument. Liefhebbers vinden mekaar gemakkelijker en er kan sneller gereageerd worden wanneer soorten het slecht doen.

Het opstellen van stamboeken moet uit de resultaten van tellijsten gaan voortvloeien. Het gebruik hiervan is echter niet ingeburgerd en het papierwerk wordt voorlopig nog als een sleur beschouwd. Toch is het een noodzakelijke ontwikkeling om ons doel te bereiken: het opbouwen van duurzame populaties om onze hobby in stand te houden . Hier ligt nog een grote uitdaging voor de werkgroep!


Gewone kroonduif
Goura cristata
Bruinborst bospatrijs
Arborophila brunneopectus
Californische kuifkwartel
Callipepla californica
Celebes groene muskaatduif
Ducula aenaea paulina

Contact

Werkgroep WDKH
Dhr A. Broers
a.broers@hotmail.com