Hét tijdschrift voor de parkvogelliefhebber

Elke twee maanden wordt een prachtig verzorgd tijdschrift in full-color uitgegeven, dat royaal voorzien is van praktijkadviezen omtrent het houden en fokken van de dieren. Maar liefst 96 pagina's, boordevol vogels! Tevens vindt men er hoofdartikelen in waarbij de dieren in hun natuurlijke biotoop belicht worden. Dit tijdschrift, AVIORNIS INTERNATIONAL, wordt de leden, verdeeld over wel drie continenten, toegestuurd. Het tijdschrift wordt hoofdzakelijk samengesteld door redactieleden in Nederland en Vlaanderen, maar er verschijnen ook regelmatig vertaalde artikelen van de andere Aviornis afdelingen.

Zo ziet het tijdschrift eruit

  • Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Ieder nummer van het tijdschrift kent een vaste en kenmerkende opbouw.

Activiteitenkalender
Het tijdschrift opent met de inhoudsopgave, inleiding van de redactie en vervolgens de activiteitenkalender. In de activiteitenkalender zijn alle bijeenkomsten te vinden van Aviornis in Nederland en Vlaanderen. Tevens zijn er de activiteiten te vinden van de werkgroepen en verwante verenigingen.

  • Klik voor een vergroting

Hoofdartikel
In ieder nummer verschijnt een hoofdartikel waarin een vogelsoort of vogelgroep wordt uitgelicht en beschreven. De taxonomische indeling wordt behandeld, als ook de natuurlijke biotoop. Daarnaast is er aandacht voor de verzorging en voortplanting van de soort in volièremilieu. De vogelsoort van het hoofdartikel is afgebeeld op de cover van het tijdschrift.

Kweekervaringen
Naast het hoofdartikel zijn er enkele kleinere artikelen te lezen over andere vogelsoorten. Dit kunnen kweekervaringen van leden zijn, nieuwsberichten van de diersoort in de natuur of andere wetenswaardigheden.

  • Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Wetgeving
Er wordt ruim aandacht besteed aan de wetgeving in Nederland en Europa. Voor iedere hobbymatige vogelhouder is het van groot belang om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen. Onze commissie wetgeving geeft in haar eigen rubriek uitleg over de aandachtspunten.

Aviornis Nieuws
Aviornis Nieuws is de rubriek met verslagen uit de regio's, werkgroepen en commissies. Het zijn korte verslagen geïllustreerd met afbeeldingen van alle bijeenkomsten en activiteiten die zijn georganiseerd.
Aviornis Nieuws wordt ook gebruikt voor mededelingen van het bestuur, ringendienst of ledenadministratie.

Vraag & Aanbod
Niet onbelangrijk is de rubriek Vraag & Aanbod. Hierin worden, verdeeld over diverse categoriën, vogels aangeboden of te koop gevraagd. U vindt hier de advertenties van leden uit Nederland, Vlaanderen en Duitsland. Ook u kunt hier uw advertentie laten plaatsen.

Aviornis Int. magazine

Redactie tijdschrift

De redactie ontvangt graag uw artikelen of kweekverslagen. Neem dan contact op met de redactie van ons tijdschrift.

Artikelen kunt u telkens tot de 7e van de oneven maanden aanleveren bij:

Dhr P. P. van der Lugt, eindredacteur
E: ppvanderlugt@planet.nl

Klik voor een vergroting
Kroonkievit, Vanellus coronatus
Foto: Hans van der Sluis
Klik voor een vergroting
Europese eider
Somateria mollissima
Foto: Jack Schepers