Help mee, word Steunlid van Aviornis

Aviornis International Nederland is een bloeiende vereniging die liefhebbers van allerhande vogels bijeen brengt en die al meer dan 35 jaar informatie beschikbaar maakt om de hobby van het houden van zo geheten ‘Aviornis-vogels’ op een hoger plan te brengen.

Door ontwikkelingen in de maatschappij komen steeds meer wetten en regelgeving op ons af die het houden van dieren bemoeilijken en beperken. Ook het houden van vogels is daar slachtoffer van. 

Als steunlid ontvangt u ook jaarlijks de ledenkaart/ kortingskaart!

Wilt u weten wat het Steunlidmaatschap precies inhoud? Klik hier.

Steunlid worden

Steunlid worden van Aviornis vanaf 5 euro per jaar

Helpt u mee?

Word Steunlid!

• U steunt het werk van Aviornis International Nederland door middel van een jaarlijkse bijdrage van €5,00 (of naar eigen wens meer).

• Het Steunledenfonds, dat als zodanig wordt gevormd, zal worden benut om lobby en juridische ondersteuning mogelijk te maken.

• Het Steunlid heeft toegang tot activiteiten van Aviornis International Nederland en haar regio’s.

• Als er een financiële bijdrage voor genoemde activiteiten wordt gevraagd dan heeft het Steunlid de status van Introducee.

• Steunleden hebben geen stemrecht en ontvangen niet het Aviornis-tijdschrift.

• Steunleden tellen mee in de telling van het totaal aantal Aviornis-leden van Aviornis International Nederland.

• Ook Aviornis-leden kunnen naast hun lidmaatschap Steunlid worden.

• De betaling kan alleen via automatische incasso tot nadere opzegging.

• Opzegging dient te gebeuren vóór 1 december van voorgaand kalenderjaar.

Wanneer Aviornis-leden tevens Steunlid zijn dan tellen zij eenmaal mee in het totaal aantal leden.