Steunlidmaatschap

Aviornis International Nederland is een bloeiende vereniging die liefhebbers van allerhande vogels bijeen brengt en die al meer dan 35 jaar informatie beschikbaar maakt om de hobby van het houden van zo geheten ‘Aviornis-vogels’ op een hoger plan te brengen.

Door ontwikkelingen in de maatschappij komen steeds meer wetten en regelgeving op ons af die het houden van dieren bemoeilijken en beperken. Ook het houden van vogels is daar slachtoffer van.

De wet op het houden van inheemse en uitheemse vogels, de positieflijst, de regelgeving rond Invasieve Exoten en het leewiekverbod zijn voorbeelden van zaken die de vrijheid die wij als dierhouders gewend waren, danig inperken.

Al deze regelgeving heeft zijn oorsprong in de politiek en daar zullen dus de belangenbehartigende organisaties actief moeten zijn om de schade zo goed mogelijk te beperken, liefst nog voor een wetsontwerp is opgesteld.

Lobbyen in Den Haag is niet voldoende, ook in Brussel moeten er heel veel gesprekken gevoerd worden om de daar zittende ambtenaren voor te lichten over de actuele en reële situatie binnen de dierhouderij.

Aviornis International Nederland stond aan de wieg van de oprichting van het Samenwerkingsverband PVH (Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit). In dit Samenwerkingsverband zitten vertegenwoordigers van organisaties van dierhouders van vrijwel alle diergroepen. Deze stellen strategieën op om u en uw hobby te verdedigen. Bijgestaan door een jurist zijn we nu een jaar bezig en er is al heel veel bereikt. Zo groeit het netwerk van medebelanghebbenden en kunnen we steeds meer gesprekspartners in de politiek aan ons lijstje toevoegen.

De status van een gesprekspartner wordt door politici vooral afgewogen aan de hand van het aantal mensen dat die gesprekspartner vertegenwoordigt; het aantal leden = het mogelijke aantal kiezers!!

Hoe meer leden Aviornis International Nederland heeft, des te gemakkelijker de gesprekspositie zal zijn. Tevens is er continuïteit nodig in financiële fondsen die het mogelijk maken om lobby en juridische bijstand gedegen uit te voeren.

Op de Algemene Ledenvergadering van Aviornis International Nederland gehouden op 9 april jl. is er daarom besloten om naast het reguliere lidmaatschap het ook mogelijk te maken om Steunlid te worden.

Hoe kunt u helpen?

Helpt u alstublieft mee om uw vereniging in staat te stellen uw hobby nóg beter te vertegenwoordigen en te verdedigen en werf een Steunlid of geef een steunlidmaatschap cadeau!

U kent vast een heleboel dierenhouders die niet per se lid willen worden van Aviornis maar wel heel erg gehecht zijn aan hun dieren en het belang van belangenbehartiging van de hobbydiersector waarderen en op waarde weten te schatten. Daarnaast zijn wellicht uw partner en uw familie en vrienden bereid u en uw hobby te ondersteunen!

Overigens kunt u als Aviornis-lid tevens Steunlid worden. Voor een klein bedrag steunt u het werk van de vereniging door bij te dragen aan een juridisch fonds dat voornoemde werkzaamheden ondersteunt.

Wat houdt een Steunlidmaatschap in?

Klik hier om steunlid te worden!

• U steunt het werk van Aviornis International Nederland door middel van een jaarlijkse bijdrage van € 5,00 (of naar eigen wens meer).

• De betaling kan alleen via automatische incasso tot nadere opzegging.

• Opzegging dient te gebeuren vóór 1 december van voorgaand kalenderjaar.

• Het Steunledenfonds, dat als zodanig wordt gevormd, zal worden benut om lobby en juridische ondersteuning mogelijk te maken.

• Het Steunlid heeft toegang tot activiteiten van Aviornis International Nederland en haar regio’s.

• Als er een financiële bijdrage voor genoemde activiteiten wordt gevraagd dan heeft het Steunlid de status van Introducee.

• Steunleden hebben geen stemrecht en ontvangen niet het Aviornis-tijdschrift.

• Steunleden ontvangen jaarlijks de ledenkaart/ kortingskaart, net als reguliere leden. 

• Steunleden tellen mee in de telling van het totaal aantal Aviornis-leden van Aviornis International Nederland.

• Ook Aviornis-leden kunnen naast hun lidmaatschap Steunlid worden. Wanneer Aviornis-leden tevens Steunlid zijn dan tellen zij eenmaal mee in het totaal aantal leden.

Klik hier om steunlid te worden!

Namens het hoofdbestuur van Aviornis International Nederland bij voorbaat hartelijk dank!