Historie van de werkgroepen

Aviornis International kenmerkt zich door het hoge niveau van de specialisten onder haar vleugels. Er zijn liefhebbers die zich vooral bezighouden met wilde duiven, anderen verrichten studies naar fazantachtigen of ibissen. Deze specialisten organiseren hun activiteiten veelal via werkgroepen. De werkgroepen vormen organen die in grote mate of geheel zelfstandig zijn en als zodanig activiteiten ontplooien. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn studiedagen, het bijhouden van tellijsten, periodieke bijeenkomsten en uitgave van nieuwsbrieven. Ook (semi) wetenschappelijke onderzoeken kunnen worden uitgevoerd, waarbij zelfs modern DNAonderzoek naar de verwantschap en zuiverheid van vogelsoorten en diversiteit binnen vogelsoorten niet wordt geschuwd.

Oprichting van de werkgroepen

Hier ziet u een overzicht van de jaren waarin een werkgroep werd opgericht.

1980 - oprichting Bankivawerkgroep, later bekend als Werkgroep Kamhoenders of European Jungle Fowl Group (EJFG). De EJFG is een samenwerkingsverband van Aviornis en de World Pheasant Association Benelux (WPA Benelux).

1983 - oprichting Werkgroep Kraagfazanten. Deze werkgroep is een samenwerkingsverband van Aviornis en de WPA Benelux.


1987 - oprichting Studiegroep Wilde duiven

1990 - oprichting Werkgroep Kleine hoenderachtigen (later samengevoegd met Wilde duiven)

2000 - oprichting Werkgroep Pauwfazanten. Deze werkgroep is een samenwerkingsverband van Aviornis en de WPA Benelux.

2002 - oprichting Ibisring, werkgroep voor ibissen en lepelaars

2003 - oprichting Werkgroep Jong Aviornis

2004 - de Toerako Werkgroep komt onder de vleugels van Aviornis. Van 1997 tot 2004 was deze werkgroep een zusterorganisatie van de International Touraco Society (ITS) met de moederorganisatie in het Verenigd Koninkrijk. Tot 2004 droeg de werkgroep de naam ITS Benelux.

2006 - oprichting Werkgroep Neushoornvogels

Klik voor vergroting
Roodsnaveltok, Tockus erythrorhynchus. Foto: Jaap Korten
Klik voor vergroting
Geparelde vruchtenduif, Ptilinopus perlatus

Verwante organisaties: