Doelstelling van Aviornis

Aviornis International Nederland stelt zich ten doel haar daadwerkelijke steun en medewerking te verlenen aan de ontwikkeling en uitvoering van wetenschappelijk verantwoorde programma's ter instandhouding van alle niet gedomesticeerde vogelorden (vogelfamilies), in het bijzonder de vogels die genoemd worden op deze pagina.

Aviornis tracht dit doel als volgt te bereiken:

Het verstrekken van informatie
Door het ter beschikking stellen van geschikte informatie aan haar leden, onder andere in de vorm van een tweemaandelijks tijdschrift.
Door het ter beschikking stellen van geschikte structuren en diensten zodat kan worden voorzien in buffervoorraden voor in de natuur bedreigde of onder sterke druk staande vogelsoorten.

Uitwisseling van vogels
Vervolgens tracht Aviornis dit doel te bereiken door het uitwisselen van de vogels tussen:
- de leden van Aviornis onderling
- de leden van Aviornis en leden van andere bonden/verenigingen, organisaties, wetenschappelijke instanties die gelijk gerichte doelen nastreven.
Aviornis wil deze uitwisseling van vogels bevorderen, coördineren en zonodig organiseren, een en ander conform de geldende nationale en internationale regels of reglementen en zonder territoriale beperkingen.

Herintroductie
Aviornis steunt herintroductieprojecten in samenwerking met nationale- en internationale organisaties, die actief zijn op het vlak van natuurbescherming en educatie.

Het publiek informeren
Aviornis verstrekt informatie aan het publiek wat betreft haar doelstellingen, werking en voorgenomen acties van de vereniging op het vlak van haar instandhoudingstaak.

Werkgroepen en Commissies
Bij het vervullen van haar doelen spelen de specialistische werkgroepen en commissies een belangrijke rol.

Klik voor een vergroting.
Goudfazant,Chrysolophus pictus
Klik voor een vergroting.
Australische witte ibis,
Threskiornis molucca
Blauwvleugelgans
Cyanochen cyanopterus