Huisvestingsrichtlijnen

Het houden van in het wild voorkomende diersoorten door de mens is een zeer oud gegeven. Sommige van deze soorten hebben zich immers zodanig aan het leven met mensen aangepast, dat ze zich hier zeer wel bij voelen en lang leven.

In het wild levende diersoorten worden nog steeds door de mens gehouden. In de loop der tijden is daarbij steeds meer aandacht besteed aan de manier waarop ze gehouden moeten worden. Veel nadruk kreeg de verzorging onder optimale omstandigheden van de diverse diersoorten.  De opgedane kennis van de laatste decennia bij het houden van vogels heeft ertoe geleid dat veel soorten uitstekend gedijen in deze beschermde omgeving. Ook het samenstellen van speciale voeders voor bepaalde soorten heeft ertoe bijgedragen dat de meeste soorten jaarlijks voor een geslaagde nakweek zorgen en dat er een gezond bestand van deze vogels bestaat.

Huisvestingsrichtlijnen als leidraad voor liefhebbers

Aviornis vindt dat iedere liefhebber van vogels bij aanschaf van een voor hem/haar nieuwe soort behoort te weten welke verzorging en ruimte deze vogels nodig hebben.

Met het opstellen van richtlijnen voor de huisvesting van vogels wordt er door Aviornis gestreefd deze vogels onder optimale condities te houden en de beschikking te geven over een ‘territorium’ met voldoende bewegingvrijheid.

Verschillende commissies, bestaande uit houders en kwekers met grote ervaring en expertise op hun gebied, hebben daartoe een inventarisatie gemaakt van de richtlijnen die de verschillende soorten stellen.

Naast afmetingen spelen tal van andere aspecten een rol zoals voeding, verzorging, schuilgelegenheid, slaapplaatsen, bodemsoort, eventuele zwemgelegenheid en tal van andere moeilijk te duiden zaken.
Al deze gegevens kunt u terugvinden in de huisvestingsrichtlijnen. Het is bedoeld als leidraad en advies bij de liefhebberij.

Aan deze uitgaven kunnen geen rechten ontleend worden.

Hulp gevraagd!

Bericht van november 2021

Aviornis International Nederland gaat de huisvestingsrichtlijnen updaten en herschrijven. Ook willen we nieuwe richtlijnen schrijven voor vogelgroepen waar deze nog niet voor gemaakt zijn.Wij zoeken daarom liefhebbers en experts die hieraan willen bijdragen.

Het gaat om diverse vogelgroepen, waaronder watervogels, hoenderachtigen, wilde duiven, steltlopers, kraanvogels, toerako's e.a.

Wilt u ook helpen? Neem contact op met onze secretaris mevr. I. van Dieten

Verkoop & informatie

Er zijn momenteel huisvestingsrichtlijnen beschikbaar voor de volgende vogelgroepen:

- Watervogels (Anseriformes)
- Hoenderachtigen (Galliformes)
- Wilde duiven (Columbiformes)
- Steltlopers (Charadriiformes)

De bundels zijn door leden gratis te bestellen tegen porto kosten.

Neem hiervoor contact op met onze secretaris mevr. I. van Dieten

Klik voor een vergroting
Huisvestingsrichtlijnen voor steltlopers