Ervaringen met natuurbroed van fazanten

Tekst door Gert Kieft
Uit Aviornis International, juni 2002

Goudfazanten
Omdat het jaar 2000 voor mij een druk jaar zou worden besloot ik om met verschillende soorten fazanten eens natuurbroed uit te proberen. Andere jaren had ik dat alleen maar met de goudfazant geprobeerd en dat ging altijd heel goed. De hen legde in de hoek van de volière achter een boomstronk een 4- tot 5-tal eieren en broedde zeer vast. Vader haan bleef gewoon bij de hen en liet haar volledig met rust. Ook wanneer de kuikens uitgekomen waren, heb ik de haan gewoon bij de moeder en kuikens laten lopen. Dat is drie jaar achter elkaar prima gegaan. De hen gedroeg zich perfect en de haan keek eigenlijk helemaal niet naar de kuikens om, zodat ik elk jaar 4 tot 5 prima goudfazanten door natuurbroed met zeer weinig moeite groot kreeg. Dit jaar verliep alles anders. De hen broedde prima, maar na het uitkomen van de kuikens heeft de haan om een of andere reden - die ik ook niet weet - binnen een dag alle, in dit geval vier, kuikens afgemaakt.

Koningsfazanten
Met de koningsfazant heb ik dit jaar voor het eerst natuurbroed geprobeerd, en met redelijke resultaten. Na eerst wat eieren geraapt te hebben en in de broedmachine uitgebroed te hebben, liet ik de eieren die de hen in een hoek van de volière legde, liggen. Ook de koningsfazanten heb ik als koppel bij elkaar lopen. De hen legde om de dag een ei en spaarde zo wel 14 eieren bij elkaar in maar liefst 28 dagen. Kennelijk had zij dus nog nooit een boek gelezen over het uitbroeden van eieren, waarin staat dat je de eieren niet langer dan 14 dagen moet bewaren! Op die 14 eieren is ze toch uiteindelijk gaan broeden. Het aantal eieren was eigenlijk veel te veel voor haar, want je zag altijd wel een paar eieren onder haar uitkomen. Maar na 25 dagen broeden kwamen er toch 11 kuikens tevoorschijn. Een heel goed resultaat. De haan had de hele broedperiode de hen met rust gelaten. Hij accepteerde de kuikens ook meteen en heeft ze geen veer gekrenkt. De kuikens moesten meteen buiten lopen. Ondanks dat we niet zo een mooie zomer hadden dit jaar en 11 kuikens eigenlijk veel te veel werk voor de hen, groeiden nog 5 kuikens op tot mooie, stevige koningsfazanten.

Swinhoefazanten
Ook het Swinhoepaar kreeg de kans om zelf voor nakomelingen te zorgen, en met prima resultaat. De hen legde in een hoek van de binnenvolière 4 eieeren en broedde er prima op. Ook de verzorging van de kuikens deed ze uitstekend. Al heel snel zat de hen met de kuikens onder de vleugels of op de rug op stok. Ook deze haan heeft de kuikens met rust gelaten. De hen verdedigde haar kuikens nog fel toen ze geringd moesten worden (Swinhoekuikens zijn dan al vrij groot). Ze kwam blazend op mij af toen ik ze ving om te ringen.

Zilverfazanten
Ook het zilverfazantenpaar kreeg de kans om zelf kuikens op te voeden. De hen legde wel alle eieren netjes in een hoek van de volière maar weigerde te broeden. Wat doe je dan als je zelf het fazantenkweekvirus bij je draagt en geen eieren onbebroed kunt laten? Die eieren gaan dus toch maar weer in de broedmachine. Resultaat: 11 zilverfazanten waarvan 9 hanen (!) en maar 2 hennen.

Klik voor een vergroting
Zilverfazant, Lophura nycthemera
Foto door J. Harteman
Klik voor een vergroting
Koningsfazant, Syrmaticus reevesii
Foto door Kasteelpark Born

Over de auteur

De auteur van dit artikel, Gert Kieft, is een echte ervaringsdeskundige op het gebied van fazantachtigen. Bezoek ook eens zijn website: www.pheasants.nl