Het houden en kweken van Tragopanen

Tekst en foto's door André van der Wielen (voorheen eigenaar van Tragopanerie "De Valendries"), fam.vanderwielen@wanadoo.nl

Wilt u in contact raken met liefhebbers van tragopanen? Lees dan eens de pagina over de Werkgroep Tragopanen.

Voorwoord

Tragopanerie "De Valendries" was een privé kwekerij van fazanten uit zuid- oost Azië oa. uit het Himalaya gebied.
Als zeer jonge knaap, kwam ik in aanraking met mensen die allerlei kippen en ander gevogelte in hun tuinen hadden. Daar mijn ouders een grote tuin hadden, kon ik beschikken over de nodige ruimte om ook zelf zulke dieren te houden.
Al snel kwam er één soort bij mij boven drijven als de boeiendste, en dat was de fazant. Vele soorten heb ik mogen bezitten en met de jaren werd de ervaring steeds groter waardoor ik ook voor die tijd zeer zeldzame vogels begon te kweken. Niet dat ze nu minder zeldzaam zijn maar ik ben nu beter in de gelegenheid om contact te leggen, met medeliefhebbers in binnen en buitenland.
Deze contacten zijn zeer boeiend en daarbij speelt het internet ook een zeer grote rol.

Echt serieus met Tragopanen ben ik bezig gegaan vanaf 1982, rond die tijd ben ik ook lid geworden van Aviornis Nederland, dé vereniging voor sier- en parkvogels, met het tweemaandelijks tijdschrift. Dit blad verschaft uitstekende verhalen en info over het houden en kweken van vogels uit de doelgroep. In 2005 ben ik medebestuurslid geworden. Onze vogels worden niet echt tentoongesteld, maar daar tegenover staat wel dat leden onderling elkaar opzoeken om de prachtige vogels te bewonderen in hun volières. Er worden ervaringen en tips uitgewisseld om zó goed mogelijk de hobby te kunnen bedrijven. In de regioafdelingen worden lezingen en andere interessante dingen georganiseerd.

Men hoeft niet over veel ruimte te beschikken of er zijn soorten die daarin passen, maar om een paartje tragopanen te kunnen houden dient men te beschikken over minimaal 15m2. Dagelijks maak ik een ronde om mijn vogels te observeren, dit doe ik om te kijken of ze voedsel opnemen en ik bekijk oppervlakkig of de ontlasting in orde is, kortom of de conditie goed is. Dit is iets wat je moet aanleren om de vogel gezond te houden en eventueel zo snel mogelijk in te grijpen als dit nodig is. Verder maak ik 2 maal in de week de volières schoon en controleer het voer en water.

Tijdens deze rondgang is een direct contact met de vogels een bijna therapie, je wordt er ontspannen van en het geeft voldoening om de vogels te mogen bezitten en te verzorgen. Ieder voorjaar komt het hoogtepunt van deze vogels houden, dan is namelijk de baltstijd aangebroken (maart april) je kunt dan ongekende natuur taferelen bewonderen in je eigen tuin.

Na de balts volgen de eerste eieren en dat is voor de liefhebber nog steeds een spannende tijd. De eieren kunnen bij voorkeur door de vogels zelf bebroed worden, maar een broedmachine biedt ook wel uitkomst. "Natuurlijk" broeden is zeer fascinerend, het is ieder jaar weer een feest als er kuikentjes bij de ouders rondlopen in de volières.

Belangrijk om te weten

Op één aspect wil ik nadrukkelijk wijzen, dat zijn namelijk de kruisingen van tragopanen onderling.
Sommige mensen zijn daar bewust…, in de meeste gevallen onbewust mee bezig!
Het is voor een leek niet snel duidelijk of je met een vogel van de ene soort of van de andere van doen hebt. En daar schuilt een groot gevaar, op die manier ontstaan veel kruisingen van deze prachtige dieren. Om dit te herstellen wat praktisch onmogelijk is, zullen er opnieuw vogels geïmporteerd moeten worden uit de natuur, maar die laten we liever met rust.

Als het niet anders is zal dit moeten maar beter is dat we zuinig omgaan met het geen wat we hebben. Belangrijk is dan ook voor er gekweekt gaat worden zeker te zijn van de vogels die u in uw volières heeft, of deze voldoen aan de “natuurlijke zuiverheids” voorwaarden.
Dat kan niet zomaar uit een standaard gelezen worden, want er bestaan ondersoorten, lichte en donkere gekleurde dieren..., allemaal punten die het moeilijk maken om de juiste vaststelling te maken. Laat u eerst grondig voorlichten of maak foto’s die kunnen helpen bij de beoordeling van de soort vogel. Hoe één en ander in het werk gaat kunt u lezen in de diverse hoofdstukken (o.a. educatief) op onze website.

Voor vragen en opmerkingen mag u altijd reageren, ik beloof u een passend antwoord.

André van der Wielen
fam.vanderwielen@wanadoo.nl

Over de auteur

André van der Wielen is een bekend liefhebber van tragopanen, een geslacht fazanten uit Zuidoost Azië. Van der Wielen onderhield van 2004 tot 2010 een prachtige en zeer informatieve website over deze vogels: Tragopan.nl.

Van der Wielen heeft besloten om te stoppen met zijn website. In juni 2010 benaderde Van der Wielen Aviornis Nederland, met het aanbod om zijn volledige website over te nemen.

Aviornis Nederland is Van der Wielen zeer dankbaar, want het zou een enorm gemis zijn als zijn gepubliceerde informatie zou verdwijnen.

De auteur met een Cabot tragopaan
Voor: Temminck tragopaan, haan
Achter: Satyr tragopaan, haan