Temminck tragopaan

Tragopan temminckii (J. E. Gray, 1831)

Tekst en foto's door André van der Wielen (voorheen eigenaar van Tragopanerie "De Valendries"), fam.vanderwielen@wanadoo.nl

Herkomst

Oostelijke Himalaya en noord-west China

Beschrijving

Een van de meest bekende en attractive Tragopaan is de Temminck met een uitgesproken zwarte voorkop en kuif, evenals zijn band naar de nek en rondom de keellap. De rest van de kop en nek steenrood oranje, het naakte gezichtsdeel is blauw en de keellap is blauw met lichtblauwe stippen, en rode stippen en rode tekening, ook de hoorns zijn licht blauw.
De grond kleur van het verdere lichaam is bruin/rood, de bovenzijde is overdekt met grijze stippen met zwarte omlijning, de ondezijde vertoont grijze druppelvormige stippen en grijze veer uiteinden. De poten zijn roze.
De lengte bedraagt 64 cm.

De hen is rossig grijs/bruin met veel zwarte vlekken en met pijlvormige tekening in gelig wit en grijs. de keel is witachtig met zwarte strepen, de onderzijde is lichtbruin met grote vuilwitte spikkels en zwarte vlekken. De naakt huid is blauwachtig.
Van de tragopanen is de Temminck Tragopaan de meest geschikte voor de volière hij komt dan ook het meeste in de collecties voor.
De Chinezen hielden deze vogels al van uit oudsher in kooien omdat ze geloofden dat de vogel geluk brengt. De tekening die op de keellap voor komt lijkt iets op het Chinese karakter dat 'lang leven' betekent.
De broedtijd bedraagt 28 dagen. Het schijnt een enkelemaal voor te komen dat de hen gemolesteerd wordt door de haan, meestal zijn de vogels verdraagzaam met elkaar.
Ze worden zelfs verbazend tam. Zomer en winter blijven ze in de buiten volière, ze nemen alleen onder het afdak stof baden, waaraan ze een grote behoeften hebben, men kan het beste de broedkorf met een laag stro vullen.

In het kort:

Herkomst: Oostelijk Himalaya en Noord-west China
Status in het wild: Kwetsbaar.
Status in gevangenschap in België,
Duitsland en Nederland: Vrij algemeen (waaronder helaas veel kruisingen)
Aanschafprijs: Gemiddeld
Karakter: Redelijk rustig
Huisvestingsadvies: Buiten volière met enige beschutting.
Voor de hen in broedtijd beschutting tegen te opdringerige haan.
Voedingsadvies: Sierhoenderkorrel eiwit arm, redelijk wat groen en fruit.
Samenstelling fokparen: van nature monogaam, dus 1 haan met 1 hen
Geslachtsrijp: van nature jaar 2, kan het 1ste jaar.
Broed seizoen: begin April
Aantal eieren: 4 tot 6
Broedduur: 28 dagen
Ring maat: 14mm

Valt onder CITES lijst D
EG-CITES basis verordening: Ja
Flora en Fauna wet artikel 13: Ja

Uitzonderingen op Flora en Fauna wet artikel 13: Wildvang en in gevangenschap geboren dieren indien is voldaan aan de volgende voorwaarden: Bij import naar de EG is een kennisgeving van invoer vereist. Bij bezit dient de legale afkomst van het dier aangetoond te kunnen worden.

Temminck tragopaan, haan
Temminck tragopaan, hen
Temminck tragopaan, koppel
Temminck tragopaan, koppel
Temminck tragopaan, haan