Trompetneushoornvogel

Bycanistes bucinator

Tekst door Pierreco Eyma
Foto's en filmfragment door Johan van Frankenhuyzen

Trompetneushoornvogels leven van nature in bosgebieden in Oost- en Midden-Afrika beneden de evenaar.

Het voedsel bestaat uit diverse fruitsoorten, kleine zoogdieren, jonge vogeltjes en insecten. In volière milieu eten ze daarnaast geweekte puppybrokken en kattenbrokjes uit blik.

Klik voor een vergroting

Foto boven: ook het vrouwtje heeft een snavel die er wezen mag!

Klik voor een vergroting

Met modder, uitwerpselen en kleine plantendelen smeert het koppel m.b.v. hun grote snavels de nestopening stukje voor stukje dicht. Op het moment dat de vrouw nog net naar binnen kan, glipt zij door de opening. Samen metselen de vogels dan door tot er een spleetvormige opening is ontstaan.

Klik voor een vergroting

Vanuit de nestkast bedelt de aanstaande moeder om voedsel. Zij is volkomen afhankelijk van haar echtgenoot. Het duurt 10 tot 15 dagen voor zij haar eerste ei legt. Grootte van het legsel: 2-4 eieren. Na een broedtijd van 28 dagen komt het eerste jong uit het ei. De hoeveelheid voedsel die moet worden aangedragen wordt met de dag groter! Vooral dierlijk voedsel is in deze periode favoriet en onontbeerlijk voor de jongen. Zelfs jonge mandarijneendjes blijken hun leven niet zeker! 
Klik voor een vergroting

Na minimaal 50 dagen is het eindelijk zover! De moedervogel breekt uit haar ‘gevangenis’ en kort daarop volgen haar jongen. Deze kunnen meteen erg goed vliegen. Ze lijken qua kleur al sterk op hun ouders. Alleen de hoorn zal de komende jaren nog flink moeten groeien!

Klik voor een vergroting

De gehele familie eindelijk allemaal zichtbaar in de volière! De gehele broedcyclus heeft naar schatting zo’n 90 dagen geduurd! Deze verborgen broedmethode stelt het geduld van de liefhebber danig op de proef maar des te groter is de voldoening als alles goed wordt afgerond!

Meer informatie

Lees ook dit artikel door Erik Puts en de pagina van de Werkgroep Neushoornvogels.

Klik voor vergroting
Trompetneushoornvogel, man. Let op de duidelijk zichtbare hoorn op de bovensnavel. De intens rode gezichtshuid duidt op goede conditie en broedrijpheid.
Klik voor vergroting
De man vliegt de gehele dag af en aan. Op een gegeven moment kan men de jongen horen meebedelen met de moeder. Nestkastinspectie is alleen mogelijk als er een luikje in de nestkast aanwezig is. Altijd is er het risico dat de moeder het nest verlaat! Dus geduld is ook hier een schone zaak!