Ringen bestellen bij Aviornis International Nederland

Aviornis is alweer jaren door de minister van LNV erkend als ringenuitgever ten behoeve van de Ringenregeling. Om deze erkenning te mogen voeren dienen wij ons te houden aan diverse gemaakte afspraken. De belangrijkste voor u is dat wij verplicht zijn om alle bestellingen van ringen voor Europese en CITES A vogels door te geven aan Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV.

Europese en CITES A vogels die geen ring dragen welke is verkregen op de
wettelijk vastgestelde manier zijn in principe illegaal. Daarnaast is er nog de
mogelijkheid tot chippen en aanvragen van bezitsontheffingen in bijzondere
gevallen. Hiervoor dient u zich te wenden tot Dienst Regelingen van LNV.
Aviornis heeft al jaren een goedlopende Ringendienst waarbij u uw ringen kunt
bestellen.

Naast ringen voor Europese en CITES A vogels kunt u hier natuurlijk ook ringen
verkrijgen voor vogelsoorten zonder een wettelijke status (bijv. mandarijneend
etc). Het leveringsprogramma van Aviornis bevat ringen gemaakt uit diverse
materialen: kunststof, aluminium en roestvrijstaal. De ringen uit kunststof zijn de meest gebruikte.

Voor vogelsoorten waarvan bekend is dat zij een hoge leeftijd kunnen bereiken
zoals bijvoorbeeld zwanen, kraanvogels en flamingo’s is het raadzaam om voor
ringen uit rvs te kiezen. Deze zijn onverslijtbaar en zullen ook na tientallen jaren nog steeds leesbaar zijn.

Voor kunststof, aluminium en rvs ringen is per materiaal een bestelformulier
verkrijgbaar. Een bestelformulier voor aluminium en rvs ringen kunt u opvragen bij de ringencommissaris (zie adres en telefoonnummer achterin dit boekje).

U kunt bij onze Ringendienst op twee manieren ringen bestellen:

  1. Digitaal via onze online ringendienst;
  2. Handmatig met behulp van het formulier dat u jaarlijks ontvangt.

Voor de werkzaamheid van onze Ringendienst is het zeer positief als u,
eventueel met behulp van iemand anders, uw ringbestelling via de website,
digitaal plaatst. Het scheelt onze ringencommissaris veel onnodig extra werk.

Wilt u toch gebruik maken van het papieren bestelformulier dan is het verzoek om dit zo accuraat mogelijk in te vullen met balpen en duidelijk te schrijven. Fouten, ontstaan door onduidelijk of onvolledig ingevulde formulieren, zijn volledig voor verantwoording van de besteller.
De besteller van ringen blijft overigens altijd geheel verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de verstrekte gegevens.

Als u het formulier hebt ingevuld maak dan altijd een kopie voor uw eigen administratie.
Voor vragen omtrent het bestellen van ringen bij Aviornis kunt u terecht bij onze Ringendienst.

Ring altijd uw jonge vogels, het is nog steeds het bewijs van eigen kweek!

Adviesringmatenlijst

Aviornis hanteert een zogehete adviesringmatenlijst. Hierin staan de meeste
vogelsoorten vermeld die voor onze vereniging van belang zijn. U kunt onze adviesringmaten eenvoudig vinden via onze online vogeldatabase.

Voor Europese vogels wordt in principe de wettelijke ringmaat aangehouden. In
sommige gevallen wordt een kleinere ringmaat geadviseerd omdat dit in de
praktijk gebleken is beter te zijn.

Voor de CITES A vogels is de ringmaat altijd gelijk aan de wettelijke maat.
Voor de overige groep vogels zonder een wettelijke status wordt een adviesmaat aangehouden die over het algemeen is vastgesteld aan de hand van ervaringen van liefhebbers. Wij adviseren u dan ook om de Aviornis adviesringmatenlijst te gebruiken bij uw ringbestelling.

Mocht u bepaalde bevindingen hebben met onze adviesmaten, bijvoorbeeld te ruim of te krap, dan horen wij dat graag van u. Alleen op die manier kunnen we onze adviesringmatenlijst op de meest efficiënte wijze laten werken. Voor opmerkingen aangaande onze adviesringmatenlijst kunt u zich wenden tot onze beheerder van de vogeldatabase: dhr. Wim Moed (wimmoed@live.nl).