05-12-09

 

Verslag van ledenbijeenkomst regio Nijmegen te Herpen

 

Verslag van de bijeenkomst op 24 november 2009 in Zaal Thekes te Herpen

Lelkraanvogel

Witwangfluiteenden

Geelsnaveltok

Roodsnavelfrankolijn

Aanwezig:  59 personen waarvan 8 dames
Afmeldingen: 3

Opening
De voorzitter opent de vergadering door alle aanwezigen van harte welkom te heten. Een speciaal welkom heeft hij voor de 8 aanwezige dames. Het wordt een wat kortere vergadering omdat de heer Jaap Korten een diaserie zal laten zien over zijn reizen door Afrika.

Ingekomen stukken
Er is een brief binnengekomen die inmiddels door het Bestuur behandeld is.

Notulen September
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd.

Reis Engeland
Er is kort nagesproken over de reis die is gemaakt naar Engeland. Het geld dat over is, wordt verdeeld en overgemaakt naar de deelnemers. Natuurlijk is er ook gesproken over het reisdoel van 2010. Wordt het een 1 –of een 2 daagse reis? We denken er over na.

Flubenol
Wie Flubenol nodig heeft en de grote bus, die te koop is bij de veearts te groot vindt, kan hiervoor ook bij Ben van Uden terecht. Hij verkoopt kleinere porties.

Voordracht door Jaap Korten
De diaserie die volgende van Jaap Korten was zeer zeker de moeite waard. Diverse vogels en watervogels uit Zuid Afrika, Namibië, Botswana en Zambia waren te zien. Een prachtige serie, voorzien van enthousiast commentaar van onze Afrika- kenner.  Hij krijgt alle tijd en iedereen luistert en kijkt vol belangstelling naar de mooie beelden en verhalen.

De voorzitter dankt nadien iedereen voor zijn/ haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

Volgende vergadering: dinsdag 23 februari in Zaal Thekes te Herpen

Notulen opgesteld door:  E. Heinink